Předjíždění zprava – připojovací pruh

Provoz na pozemních komunikacích s sebou bohužel každý den přináší spoustu nebezpečných situací, a to zejména v důsledku nezodpovědného chování některých řidičů, kteří si s dodržováním pravidel silničního provozu nelámou příliš hlavu. V tomto článku si přiblížíme další svérázný výklad pravidel silničního provozu řidičem, který se tak snažil vyhnout svému potrestání za předjíždění zprava.

Ilustrační foto: Designed by Freepik

Základním a notoricky známým obecným pravidlem týkajícím se předjíždění je dle zákona o silničním provozu to, že se předjíždí vlevo. Dle zákona pak dále platí výjimka, že se při jízdě v připojovacím nebo odbočovacím pruhu smí předjíždět vpravo vozidlo jedoucí v pruhu průběžném. Nejvyšší správní soud v nedávné době, v rámci svého rozhodování o kasační stížnosti (NSS 9 As 221/2020-21), posuzoval situaci předjíždění zprava přes připojovací pruh. Přestože se nejednalo přímo o manévr tzv. „myšky“, kdy řidiči různě nebezpečně kličkují přes jednotlivé jízdní pruhy, i tak šlo o hazardní jednání daného řidiče.

V posuzovaném případě totiž řidič jedoucí v průběžném pruhu na dálnici předjížděl nákladní soupravu tak, že si přejel do připojovacího pruhu vedoucího od čerpací stanice, následně zprava nákladní soupravu předjel a zařadil se zpátky do pruhu průběžného. Řidič argumentoval tím, že zákon přece výslovně umožňuje při jízdě v připojovacím pruhu předjíždět zprava, a tedy, že se žádného přestupku dopustit nemohl. Navíc doplnil, že zákon ani výslovně nezakazuje do připojovacího pruhu přes podélnou čáru přerušovanou najet a následně uskutečnit předjížděcí manévr.

Nejvyšší správní soud však řidiče vyvedl z omylu. Tento totiž zcela odmítl přistoupit na účelovou argumentaci řidiče, když zejména dovodil, že výše uvedená výjimka o předjíždění zprava v připojovacím pruhu dopadá jen na situace, kdy řidič najíždí na pozemní komunikaci prostřednictvím připojovacího pruhu. V žádném případě neopravňuje řidiče vozidla jedoucího v pravém jízdním pruhu připojovacím pruhem předjíždět, ale vztahuje se jen na vozidla, která v připojovacím pruhu jedou oprávněně. Navíc, řidič se porušení pravidel dopustil už v okamžiku, kdy začal předjíždět zprava, tj. z průběžného do připojovacího pruhu.

Závěrem lze souhlasit s konstatováním Nejvyššího správního soudu a současně apelovat na řidiče v tom směru, že jakékoliv nedovolené předjíždění zprava je velmi nebezpečným manévrem, který bezprostředně ohrožuje nejen bezpečnost a plynulost silničního provozu, ale především lidské zdraví a životy.

Další zprávy z regionu