Škoda na vozidle způsobená nerovností na vozovce

Každý řidič zná situaci, kdy venkovní teploty stoupnou nad nulu a na silnicích se začínají objevovat nerovnosti. Mnohdy se nám nepodaří vyhnout výmolu, což může mít za následek poškození pneumatiky, nebo v horším případě třeba nápravy vozidla. V tomto příspěvku se budeme zabývat tím, jak v takové situaci postupovat a jak řešit případnou náhradu škody.

Ilustrační foto: Designed by Freepik

Prvotním předpokladem je určení toho, zdali nám vznikne nárok na náhradu škody či nikoliv. Pokud je totiž úsek, ve kterém došlo k poškození pneumatiky nebo jiné části vozidla označen značkou „nerovnost vozovky“, která je upozorněním na hrboly, výtluky, díry a jiné nerovnosti ve vozovce, nese bohužel veškeré náklady na opravy vozu řidič či provozovatel vozidla. Označením daného úseku touto značkou totiž správce a vlastník komunikace v zásadě učinil veškerá opatření z hlediska litery zákona, čímž se v podstatě zprostil odpovědnosti za škodu.

V případě, že daný úsek není stanoveným způsobem označen, odpovědnost správce a vlastníka komunikace nezaniká a lze se tedy domáhat nároku na náhradu škody. Pro uplatnění předmětného nároku je však klíčové, aby byla celá událost zcela jednoznačně zaznamenána, a to např. s využitím záznamu na palubní kameře nebo na fotografiích z místa události (tj. zejména poškození na vozidle a pokud je to možné, tak samozřejmě i přesné umístění samotného výmolu). Podrobné zdokumentování dané události resp. škody zvyšuje šance na náhradu škody v plném rozsahu.

Další fází je vyhledání vlastníka či správce dané komunikace, od kterého zjistíte, kde a jakým způsobem je pojištěný a komu tedy můžete nahlásit škodu jako pojistnou událost. Zároveň je velmi žádoucí, aby vozidlo nebylo opravováno do chvíle, než ho uvidí technik, popř. likvidátor dané pojišťovny. Pokud byste totiž vozidlo opravili a až poté nárokovali náhradu škody, může dojít k zamítnutí vašeho nároku. Dále, Policii ČR je vhodné přivolat v případě, že škoda na vozidle bude odhadem vyšší než 100 000 Kč nebo také tehdy, pokud nejste schopni náležitě zdokumentovat danou nerovnost, resp. škodu. Nezapomeňte také vyplnit záznam o nehodě, a to i přesto, že jste jediným účastníkem. Protokol od Policie ČR nebo záznam o nehodě totiž může následně požadovat příslušná pojišťovna.

Náhrady škody se lze domoci také využitím vašeho havarijního pojištění, avšak pojišťovna může takový případ brát jako chybu řidiče a následně může např. přistoupit k navýšení pojistky.

Další zprávy z regionu