Změna stavby a možný zásah do autorského práva architekta

Rozhodovací praxe soudů nám permanentně přináší nespočet zajímavých případů, které jsou důkazem nekonečné rozmanitosti konkrétních životních situací. V dnešním článku si proto prostřednictvím konkrétního příkladu přiblížíme, jak může být nahlíženo na změnu stavby jakožto architektonického díla pohledem architekta.

Ilustrační foto: Designed by Freepik

V konkrétní věci (NS 23 Cdo 2655/2022) totiž došlo ke střetu práva architekta na nedotknutelnost díla (tj. osobnostního práva architekta jakožto autora díla) a domnělého práva vlastníka bytové jednotky. Tento vlastník nechal vytvořit ve skleněné výplni zábradlí balkonu výrazný kruhový zamřížovaný otvor. Dle tvrzení vlastníka tuto úpravu provedl proto, aby zajistil výhled jím chovanému pejskovi z balkonu. Byl přesvědčen, že pokud by toto neučinil, tak se mohl dopustit týrání zvířat, neboť by nebyla zajištěna psychická pohoda pejska. Dlužno dodat, že balkon byl vymezen jako společná část budovy, ve které se nacházel byt dotyčného vlastníka, a výplň zábradlí byla z mléčného skla.

Z autorského zákona mj. vyplývá, že rozsah možných změn stavby je zákonem omezen tím, že se musí jednat o změny nezbytně nutné a musí být šetřena hodnota architektonického díla (v takovém případě není zasaženo do práva autorského). Soudy však v dané věci upozornily na to, že nezbytně nutná míra zásahu do stavby architektonického díla (ve smyslu autorského zákona) by měla být posuzována zejména z hlediska toho, o jakou konkrétní stavbu jde (včetně účelu, ke kterému byla určena) a o jaký konkrétní stavební zásah do ní se jedná, jak je zásah (udržování či změna stavby) významný a rozsáhlý, jaký je účel (potřeba, cíl, opodstatněnost) zásahu do stavby a jaká je intenzita tohoto zásahu, zda zásah logicky souvisí se sledovaným účelem, a zda tohoto účelu nelze dosáhnout jiným způsobem (a to buď bez samotného zásahu do stavby či alespoň v menším rozsahu či šetrnějším způsobem). Nezbytnost změn proto může vyplývat např. z faktického stavu stavby (nutnost oprav, přizpůsobení změnám v obvyklém užitném standardu v důsledku běhu času apod.) nebo z nutnosti vyhovět předpisům veřejného, zejména stavebního práva.

V tomto posuzovaném případě však vlastník bytové jednotky tahal za kratší konec lana, neboť soudy přisvědčily stanovisku architekta, že provedenou změnou bylo do jeho práva zasaženo. Pro úplnost lze dodat, že dle soudů je chov psů v bytě zcela běžný a skutečnost, že výplň zábradlí balkonu z mléčného skla neumožňuje psovi výhled, nenaplňuje znaky týrání zvířat.

Další zprávy z regionu