Dotazník kola

Statutární město Třinec chce i nadále zlepšovat podmínky pro cyklisty. Jedná se především o záměry na zřízení krytých odstavných stání pro kola, stojanů pro kola nebo lokalit, ve kterých by mohly fungovat sdílená kola. Obrací se proto na občany, aby k tématu přispěli svým názorem. Na webu magistrátu je dotazník, který mohou zájemci vyplnit a podílet se tak na zkvalitnění života cyklistů v Třinci.

Další zprávy z regionu