Porušují nařízení

Strážníci třinecké městské policie každodenně řeší porušování vládního nařízení, zejména zakrytí dýchacích cest, konzumace alkoholu na veřejnosti, shlukování i omezení volného pohybu osob. A to nejen vlastním zjištěním, ale i přibývají oznámení. K uložení maximální pokuty 10 000 korun zatím nedošlo, avšak k finančním sankcím nebo oznámení přestupku správnímu orgánu přistupují strážníci zejména u osob porušujících nařízení opakovaně.

Další zprávy z regionu