Smogová regulace

Smogovou regulaci dnes před druhou hodinou ráno vyhlásil pro Třinecko Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). 12hodinový klouzavý průměr koncentrací suspendovaných částic PM10 překročil regulační prahovou hodnotu (RPH) 150 mikrogramů/m3 a ve výhledu 24h není předpokládán jeho pokles. Podrobný přehled v jednotlivých městech ČR je pro veřejnost na internetových stránkách ISKO (Informace o kvalitě ovzduší v ČR). Velmi špatná je situace například v Karviné, kde hodnoty překračují 200 mikrogramů/m3. V Třinci se hodinové koncentrace pohybovaly v 8 hodin ráno okolo 120 mikrogramů/m3 na měřící stanici Kosmos. Kanada vykazovala 115 mikrogramů/m3.

Další zprávy z regionu