Spor

Dlouhodobé sousedské spory budou předmětem řešení správního orgánu.Slovní i fyzické napadení oznámil na linku tísňového volání občan a na místě označil muže, který se uvedeného jednání údajně dopustil. Třinečtí srážníci však od podezřelého muže zjistili, že se jedná o dlouhodobý sousedský spor a tak na žádost oznamovatele bude událost řešena správním orgánem.

Další zprávy z regionu