Pašijová hra navodí svátky jara

Český umělecký soubor Těšínského divadla připravuje uvedení pašijové hry Jana Kopeckého se stručným názvem Komedie o umučení a slavném vzkříšení Pána a Spasitele našeho Ježíše Krista. Zpříjemní lidem čekání na nejkrásnější svátky jara.

Herci z Těšínského divadla už nyní pilně nacvičují. Foto: TD

Komedie pojednává „o umučení a slavném vzkříšení Pána a Spasitele našeho Ježíše Krista“. Jedná se o pašijovou hru Jana Kopeckého (scénická adaptace lidové hry z roku 1965) o zcela vážném tématu z názvu (dříve psáno jako Komedyje… – ve významu divadelní kus/hra, ne pouze s humorným námětem; od toho také herec – komedyjant). „Jejím podkladem se staly tři lidové hry z 18. století – Boskovské umučení, Lastibořská komedie o umučení a Semilská hra o vzkříšení,“ popsala tisková mluvčí divadla Iva Lupková.

Česká scéna uvede hru v režii Petra Kracika v sobotu 25. března v 17.30 hodin. Zanedlouho nato začnou Velikonoce.

Další zprávy z regionu