Představují tvorbu kováře Habermanna

Výstava plná kovu, ohně, ale i šperků je k vidění v Muzeu Třineckých železáren a města Třince. Autorem je mistr kovář Leopold Habermann.

Kovové exponáty nabízejí nevšední podívanou. Foto: mr

Lidé, kteří mají rádi sochařství a práci s kovem, mohou navštívit výstavu kovaných skulptur uměleckého kováře Leopolda Habermanna. Až do 8. září muzeum představuje návštěvníkům retrospektivní výstavu s názvem Kov, oheň a šperk, na níž je k vidění nejen řada volných kovových plastik, ale například i jeho malby a kresby.

Leopold Habermann se narodil v roce 1955 v rodině jihlavských Němců, kde byla kovařina tradičním povoláním. „S trochou nadsázky lze konstatovat, že už od dětství žil v zajetí ohně a železa. Největší vliv na odborný růst i na příští samostatnou tvorbu dnešního mistra Habermanna měl jeho otec a strýc Alfréd Habermann,“ řekla vedoucí muzea Eva Zamarská.

V činorodém a inspirativním prostředí své rodiny získal mladý kovář postupně všechny základy svého příštího mistrovství v podobě perfektně zvládnutých technik černého řemesla. Takto získané teoretické i praktické vědomosti měly velký význam pro jeho další umělecké myšlení, které se záhy začalo projevovat i ve vlastní tvorbě.

Při hledání vlastní výrazové tváře jistě pomohly Habermannovi i zahraniční stáže, jako např. v roce 1979 stáž v Berlíně u Arch. sochaře Achima Kuhna. Vyvrcholením Habermannova snažení bylo v roce 1989 získání titulu mistra umělecké řemeslné práce a v roce 1991 absolvování evropského restaurátorského kurzu památek v italských Benátkách pod organizací Unesco. V roce 2001 se stal členem Sdružení výtvarných umělců Vysočiny. Od roku 1978 prezentoval svou vlastní tvorbu prakticky každoročně, a to účastí na 60 výstavách doma i v zahraničí. Je autorem řady avantgardních volných kovových plastik. Lze tedy říci, že jeho tvorba postihuje všechny oblasti moderního umění. V současné době si autor rozšiřuje obzor v malířských technikách o akvarel, pastel a olej.

„Že se kovářské umění v rodině dědí, je zřejmé už z toho, že na výstavě jsou představeny i šperky tvořené jeho dcerou,“ prozradila vedoucí muzea.

Další zprávy z regionu