Vyšla kniha Z Bystřice do Beskyd

Slavnostním křtem v polovině prosince byla představena publikace Henryka Wawreczky Z Bystřice do Beskyd. Obsahem knihy, která vyšla s polskou a anglickou mutací, jsou historické fotografie zdejších rodáků Jana a syna Karla Kalety.

Nová kniha Henryka Wawreczky Z Bystřice do Beskyd. Foto: tm

Myšlenka vzniku publikace přímo souvisí s bystřickým MUZ-ICem, který byl otevřen v létě 2018. „Když se muzeum zřizovalo, bylo po ikonografické stránce z větší části postaveno na fotografiích zdejšího rodáka Karla Kalety, který zemřel v roce 1998 ve věku nedožitých 92 let,“ řekl autor knihy Henryk Wawreczka. „Zde padlo rozhodnutí, věnovat této osobnosti novou a obsáhlejší publikaci,“ dodal autor.

Do knihy vybrané snímky představují obyčejný život zdejších lidí v meziválečném období, během války, i po roce 1945. Krátké popisky dají čtenáři základní informaci, co a kdy je na snímku zachyceno. „V žádném případě si nakladou za cíl a ani se nesnaží vystihnout dějinné a historické souvislosti, k tomu slouží odborná literatura a zejména archivní prameny,“ vysvětlil autor a dodal, že ani výběr a skladba fotografií nemůže, a ani se nesnaží, jakkoliv nastiňovat historickou minulost obce či okolí.

Další zprávy z regionu