Výstava představuje bydlení panenek

Lákavou výstavu s názvem Pokojíčky a domečky pro panenky uvidí zájemci v Muzeu Těšínska do konce června. Exponáty jsou zapůjčené ze soukromého Muzea hraček v Rychnově nad Kněžnou, které provozují manželé Miroslava a Jiří Pecháčkovi.

Příchozí mohou obdivovat malé pokojíky pro panenky. Foto: tm

Malé interiéry nebo solitéry nábytku doplňují panenky a plyšové hračky. Co se týče zajímavých exponátů, můžeme zde podle kurátorky výstavy Ilony Pavelkové vidět kloboučnictví z počátku 20. století, plně vybavenou domovní prádelnu z počátku 20. století, dětské čajové servisy z první poloviny 20. století či panenku Shirley Temple, jejíž předlohou se stala dětská americká filmová hvězda z 30. let 20. století, a mnoho dalších líbivých exponátů.

Historie výroby domečků a pokojíčků pro panenky sahá v Evropě do 17. století. A to včetně hraček. Původně byly domečky pořizovány jako doklad vysokého společenského postavení, sloužily k reprezentaci, nikoliv k dětským hrám, byly chloubou majetných vlastníků a rovněž názornou pomůckou při výchově dcer. „Sloužily k výuce při vedení domácnosti a v rodinách se dědily v ženské linii. První příbytky pro panenky začaly být pořizovány pro děti ze šlechtických rodin, až později se dostaly do měšťanského prostředí,“ uvedla kurátorka výstavy Ilona Pavelková.

Výroba prvních domečků se soustředila v Holandsku a Německu. Ve Francii se tyto hračky vyráběly v 17. a 18. století. Postupně se výroba šířila do dalších zemí střední Evropy. Důraz byl kladen především na vnitřní vybavení. Zprvu byly dílem zručných řemeslníků. Průmyslově se domečky začaly vyrábět v Norimberku kolem roku 1880. Právě němečtí producenti byli v evropském kontextu nejvýznamnější a odtud se výroba dále šířila.

„V našem prostředí patřila od druhé poloviny 18. století k výrazným centrům ve výrobě hraček oblast Krušnohoří. Stejně oblíbenými se staly i pokojíčky pro panenky s kompletním vybavením kuchyní, ložnic, obývacích pokojů, salonů i dětských pokojíčků,“ vyprávěla kurátorka. Už od počátku se dbalo na to, aby vybavení miniaturních interiérů bylo co nejvěrnější. Kromě nábytku to bylo nádobí, bytové doplňky a textil, jako záclony, závěsy a ložní výbava.

Nejen domečky
Rovněž krámky a obchůdky se staly vyhledávanou hračkou. Daly se pořídit plně vybavené nebo prázdné pro postupné vybavování sortimentem. Mohlo tak vzniknout malé pekařství, cukrárna či koloniál. Kromě vlastní zábavy tyto hračky směřovaly k výchovnému cíli a měly děti naučit dovednostem, které využijí v pozdějším věku.

Výstava představuje specifický a velice oblíbený typ hračky tradičně chápaný jako hračka pro děvčátka, jenž přetrval v moderním provedení do dnešních dnů. Nabízí výběr pokojíčků pro panenky s kompletním vybavením a drobné žánrové sestavy z období od konce 19. století do druhé poloviny 20. století. Je doplněna o dobové vzorníky výrobců a ceníky firem.

Výstava je pozoruhodná nejen z hlediska toho, jak a s čím si děti kdysi hrály, ale také ji ocení příznivci nábytkového umění a designu. „Historické pokojíky totiž napodobují vybavení dobového interiéru. I přes značné zjednodušení jsou na konkrétních kusech nábytku patrné vývojové tendence jednotlivých historických slohů. Můžeme zaznamenat zdobnost historizujících stylů, typické prvky secese a moderny, elegantního funkcionalismu či poválečnou užitkovost,“ uzavřela kurátorka.

Další zprávy z regionu