Začíná výstava o vyhořelém kostelu v Gutech

Rok poté, co oheň nenávratně zničil nesmírně cenný kostel Božího těla v Gutech, pořádá Muzeum Těšínska ve spolupráci s Městským úřadem Třinec výstavu Gutský kostel ve vzpomínkách.

Gutský kostelík. Foto: Josef Frydrych

Výstava bude probíhat bude v prostorách Knihovny Třinec na Lidické ulici v Třinci-Lyžbicích. Slavnostní zahájení proběhne dnes v 17.00 hodin, výstava bude přístupná do 3. listopadu 2018.

Zničení památky i následná medializace případu zvedly vlnu solidarity a snahu o jeho obnovu. Tento vývoj poutá pozornost odborné i laické veřejnosti dodnes. Cílem výstavy je připomenout hodnotu a význam této sakrální památky. „Historii gutského kostela systematicky mapuji od roku 2011. Za tu dobu jsem nashromáždil řadu poznatků získaných výzkumem v archivech a množství ikonografických podkladů s vazbou na tuto kulturní památku. Dodnes nerozumím skutečnosti, že se jedna z nejstarších svatyň na Těšínsku stala obětí cíleného žhářského útoku. S ohledem na soubor nenávratně ztracených mimořádně cenných renesančních a barokních artefaktů, jež byly součástí mobiliáře kostela, je jeho zkáza pro mě osobně i celou kulturní a historickou obec o to bolestivější. Ačkoliv se mi tato výstava nepřipravuje lehce, je nutné veřejnosti připomínat, co vše jsme ztratili. Gutský kostel byl totiž po více než 450 let neodmyslitelnou součástí historie našeho regionu a identity jeho obyvatel,“ říká historik Muzea Těšínska a autor výstavy David Pindur.

„Gutský kostelík je pro nás srdeční záležitost. Ze všech sil napomáháme k tomu, aby jeho obnova proběhla co nejdříve. I když půjde o repliku, věřím, že si do něj najdou cestu nejen věřící, ale i turisté,“ uvedla starostka Třince Věra Palkovská.

Město Třinec bezprostředně po nešťastné události v srpnu 2017 mj. vyhlásilo za účelem obnovy kostelíku veřejnou sbírku. Finanční prostředky ze sbírky budou využity na obnovu interiéru kostela a pořízení nového mobiliáře. V současné době sbírka stále probíhá a momentálně je na kontě přes 3,4 milionu korun. Na obnovu kostela budou moci lidé přispět rovněž během benefičního koncertu Srdce Evropy, který se uskuteční v Třinci v neděli 30. září 2018.

Věřící se na místě vyhořelého kostela setkají také v pátek 14. září. V 18 hodin tam bude sloužena mše svatá také za tři mladé lidi, kteří kostel podpálili i za jejich rodiny.

Další zprávy z regionu