Budky na průmyslových komínech zkontrolovali hasiči

Začala každoroční kontrola a čištění ptačích hnízdních budek v areálu Třineckých železáren (TŽ). Dvě z nich jsou umístěny na nejvyšších komínech, proto se akce organizována odborem Majetku a životního prostředí TŽ ani tento rok nemůže obejít bez pomoci hasičů.

Hasiči musí za některými budkami hodně vysoko. Foto: HZS TŽ

Členové Hasičského záchranného sboru TŽ vylezli na komín Energetiky Třinec a Válcovny drátů a jemných profilů, kde zkontrolovali budky pro sokola stěhovavého. Odebrali vzorky trusu a zbytků potravy. Ty předali ornitologům k rozboru získaného materiálu.

„Z těchto vzorků jsme v minulosti zjistili, že budky zatím sokol neobýval, ale ochotně jich využily poštolky obecné, které zde hnízdily a vyvedly své mladé. Přesto věříme, že se časem sokola v areálu huti dočkáme. Těší nás, že většina hnízdních budek je pravidelně obydlena. Přispívají tak k rozšíření ptačí populace,“ říká Jana Madejová z odboru Majetku a životního prostředí.

Železárny, v rámci rozvoje biodiverzity, podporují volně žijící živočichy již řadu let. První budky pro kriticky ohroženého morčáka velkého a skorce vodního se objevily podél Olše v roce 2014. V tom samém roce přibyly budky pro kriticky ohroženého sokola stěhovavého. Na další místa v areálu TŽ, hlavně v doprovodném zeleném pásu podél páteřní komunikace, pracovníci odboru Majetku a životního prostředí přidali hnízdící budky pro sýkory.

„V roce 2016 přibyly dvě podzemní budky pro silně ohroženého ledňáčka říčního a v roce 2019 jsme počet budek rozšířili ještě o budky pro ježky a čmeláky. V letošním roce jsme před ředitelství společnosti a na zrekultivovanou část skládky Neboranka instalovali tři úly pro včely,“ dodává Jana Madejová.

Symbióza průmyslové činnosti a volně žijících živočichů je možná. Celkem železárny pečují o 19 hnízdních budek a tři úly pro včely medonosné. V příštím roce se možná dočkáme prvního „werkového“ medu.

Další zprávy z regionu