Frýdecká se zazelená díky společnému projektu

Rušná, hlučná a prašná. Taková je frekventovaná Frýdecká ulice v Třinci. Letos se její klima zlepší díky nové výsadbě stromů a pestrobarevné květy jí dodají na kráse. A to díky společnému projektu statutárního města Třince a Třineckých železáren.

Výsadba na Frýdecké se chýlí ke konci.

„Frýdecká ulice je ovlivněna hustotou dopravy a blízkostí průmyslového areálu, je hlavním dopravním přivaděčem na silnici I/11. Zeleň potřebuje jako sůl,“ říká primátorka města Věra Palkovská. Ale právě sůl ze zimního posypu proti namrzání původní zeleň zcela zdecimovala. Proto se město spolu s železárnami pustili do společného díla a náklady i na následnou péči si rozdělili přesně napůl.

„Každý rok se snažíme najít nejméně jeden společný projekt, který zlepší prostředí města, k němuž huť neodmyslitelně patří 180 let. Letošní obměna zeleně Frýdeckou ulici rozhodně zvelebí, a navíc díky vzrostlým stromům pomůže pohlcovat prašnost z dopravy i z haldy, kterou nyní rekultivujeme a postupně odtěžujeme,“ míní generální ředitel Třineckých železáren Jan Czudek. Není to první společný projekt s městem, stromů i parků už bylo ve městě vysazeno společným silami hned několik.

„Naše vzájemné úsilí o zlepšení životního prostředí je v Česku vnímáno jako příklad dobré praxe a je přínosem především pro místní obyvatele. Řada projektů by bez vzájemné podpory neměla šanci na úspěch. Proto se snažíme vždy najít společnou řeč a vážím si toho, že se nám to už léta daří,“ podotýká primátorka.

Obměna zeleně na Frýdecká ulici byla nutná. Průzkum půdy prokázal zvýšené koncentrace solí a dalších látek, a přestože nepřekročily hodnoty dle vyhlášky, intenzivní zasolování v zimních měsících a zvýšená prašnost z dopravy díky odtěžování haldy se na zeleni podepsaly.

Součástí projektu byla proto výměna zeminy, odstranění 12 stromů a osazení odolnými druhy dřevin. Novou alej tak tvoří platany, které dorostou do výšky 20 až 30 metrů, jejichž velké listy prachové částice zachytí a zároveň jde o stromy, které posypovou sůl tolerují. Dalším druhem jsou jasany, jejich výška by měla být 15 až 20 metrů s širokou korunou a listy, které na podzim ulici zbarví červeno-purpurově.

Keřové výsadby nahradí bílé, růžové a červené růže, na jaře pod stromy rozkvetou cibuloviny, záhony zpestří například krokusy a okrasné česneky, v létě pak letničko trvalkový záhon plný květin.

Další zprávy z regionu