Investice v huti letos přesáhnou miliardu korun

Na obtížný rok se připravují v Třineckých železárnách. Loňský pokles poptávky a tlak na snížení cen výrobků se negativně promítl do přípravy finančních plánů. Už loni firma plánované investice snížila o půl miliardy. Letošní plánuje ve výši 1,4 miliardy korun.

Ilustrační foto

„Celkové investice jsme loni vlivem nepříznivého tržního a ekonomického vývoje snížili o více než ½ miliardy. Proinvestovali jsme nakonec 2,3 miliardy korun,“ konstatuje generální ředitel hutě Jan Czudek. Vlivem poklesu poptávky došlo i na mírné snížení objemu výroby. V roce 2019 firma vyrobila 2,502 milionů tun oceli, co je o 81 tisíc tun méně než v roce předchozím. Letošní objem produkce je naplánován na 2,637 milionů tun oceli. V investicích se však bude třinecká huť držet při zemi.

„Počítáme sice s vyšší výrobou surové oceli než v roce minulém, ale současný odhad ekonomického výsledku především s ohledem na prodejní ceny na trhu není nijak příznivý.“Jan Czudek, generální ředitel

Třinecké železárny hodlají v letošním roce proinvestovat 1,4 miliardy korun. „Je to výrazně méně, než jsme původně měli v podnikatelském plánu. Celková situace nám však nedovoluje investovat větší objem finančních prostředků,“ vysvětlil generální ředitel hutě. Jde o 54 investičních akcí, z nichž některé byly zahájeny už v minulém roce.

Podle něj bude letošní rok velmi obtížný. „Počítáme sice s vyšší výrobou surové oceli než v roce minulém, ale současný odhad ekonomického výsledku především s ohledem na prodejní ceny na trhu není nijak příznivý,“ podotýká a dodává, že vliv na ekonomický vývoj bude mít slabý růst německé ekonomiky a nejistoty spojené se změnami v automobilovém průmyslu. Nejistotu dále zvyšují i vysoké ceny základních surovin jako jsou ruda a uhlí, obchodní válka USA s Čínou. V neposlední řadě pak silný tlak na snížení uhlíkové stopy i další ekologické závazky, které hutní firmy v Evropě plní za cenu zvyšování nákladů, a tedy snižování konkurence ve světě.

Investice 2020
Největší započatou investicí letošního roku bude stavba nové loupací linky za 715 milionů korun. Díky ní firma navýší kapacitu loupaných tyčí, o které je na trhu velký zájem.
K dalším významným projektům letošního roku bude patřit nový ohřívač větru č. 62 na vysoké peci, který je energeticky efektivnější než původní zastaralé zařízení a dosáhne vyšší teploty ohřevu (až 1250 °C). Celková investice dosáhne 290 milionů korun.

Letos firma také dokončí již započaté investice. Na jaře uvede do provozu zušlechťovací linku č. 2. Jde o projekt s celkovými náklady bezmála 260 milionů korun. „Ocelové tyče získávají tepelným zpracováním lepší vlastnosti při stejné pevnosti. Ty je předurčují k uplatnění ve strojním a automobilovém průmyslu,“ upřesňuje ředitel pro investice a strategii TŽ Radek Olszar. Typickými výrobky ze zušlechtěných tyčí jsou například pevnostní spojovací díly, táhla, hřídele, pružiny či stabilizátory.

„Připravujeme řadu opatření, jež povedou ke snížení naší i globální uhlíkové stopy, a to zejména v oblasti energetiky, kde to je technicky možné.“Jan Czudek, generální ředitel

K dalším rozpracovaným investicím patří rozsáhlá modernizace provozu Tažírna oceli ve Starém Městě v celkovém objemu 600 milionů korun, kde je již v provozu automatický skladový zakladač a nyní pokračuje výstavba nové výrobní haly na ploše 4000 m2 pro automatizované výrobní linky, díky nimž firma zavede návazné technologie loupání a broušení. Kapacita výroby Tažírny oceli se ročně pohybuje okolo 90 000 tun výrobků. Nové investice by ji měly navýšit přibližně o 20 procent.

Letos bude dokončena další ekologická investice, která přinese snížení fugitivních emisí prachu v ovzduší. „Projekt odprášení zařízení pro dopravu a zpětné zakládání vsázky pro výrobu ocelárenského aglomerátu uvedeme do provozu letos. Druhé zařízení pro odběr a zpracování směsi pro výrobu vysokopecního aglomerátu pak příští rok,“ uzavírá Jan Czudek. Celková předpokládaná výše obou zařízení přesahuje 760 milionů korun s dotací ze SFŽP ve výši 338 milionů korun.

Firma se letos bude vyrovnávat i tématem uhlíkové neutrality. Pracuje na kompenzaci emisí CO2. „Připravujeme řadu opatření, jež povedou ke snížení naší i globální uhlíkové stopy, a to zejména v oblasti energetiky, kde to je technicky možné,“ vysvětluje generální ředitel. S podrobnostmi hodlá firma veřejnost seznámit v prvním čtvrtletí. Jedním z aktuálně připravovaných projektů je výstavba solární elektrárny na nové hale Tažírny oceli ve Starém Městě.

Další zprávy z regionu