Ján Moder: Věřím, že nelehkou situaci překonáme

Dopady pandemie koronaviru na výrobu oceli v Evropě, aktuální situace na trhu s ocelí, rizika ekonomické krize pro huť či 30. výročí odborů v novodobé porevoluční době. I tato témata rezonovala na výroční konferenci Základní organizace OS KOVO Třineckých železáren.

Odboráři na své výroční konferenci.

Konference, na níž tradičně nechyběla diskuze s vedením hutě, se uskutečnila minulé úterý v třineckém kulturním domě Trisia.

„U příležitosti oslav vzniku nových odborů bych vám rád za vaši práci v odborech Třineckých železáren (TŽ) poděkoval. Oceňuji váš zájem o zachování ocelářství v Evropské unii a děkuji za vaši účast v protestních akcích hájících zájmy českého ocelářství. Vážím si toho, že i když naše vyjednávání byla leckdy tvrdá, nesla se v duchu fair play,“ řekl mimo jiné ve svém projevu k delegátům místopředseda dozorčí rady TŽ Ján Moder.

V další části svého vystoupení se vyjádřil k aktuální situaci na ocelářském trhu. „Překonali jsme krizi v roce 1999 a 2009, proto věřím, že překonáme i tuto nelehkou situaci. Jsem přesvědčen o tom, že na vašem prosincovém zasedání budeme moci říci, že jsou před námi lepší vyhlídky,“ dodal Ján Moder.

Mezi hosty konference nechyběl ani generální ředitel hutě Jan Czudek, který zúčastněné seznámil s vlivem pandemie covid-19 na dubnový globální i lokální objem výroby oceli. „Výroba v Evropské unii klesla o téměř 23 procent, v ostatních evropských státech až o 28,2 procenta. V severní Americe byla situace velmi podobná. Pokles ve výrobě nezaznamenala pouze Čína. Tato nelichotivá ekonomická situace bohužel nemá vliv na pokles cen vstupních surovin. V loňském roce jsme si stěžovali, že cena rudy stoupla na 80 dolarů, nyní se se její cena pohybuje nad 100 dolary,“ vypočítával generální ředitel TŽ některé z aspektů současného vývoje na trhu.

„Druhá polovina roku nebude o nic lehčí, avšak bude také přinášet nové příležitosti. Musíme se snažit udržet zákazníky a konkurenceschopnost, budeme se také bohužel muset snažit o úsporu nákladů.“Jan Czudek, generální ředitel TŽ

Následně uvedl, že náznaky globální recese v ocelářství se objevily již v roce 2019, pandemie covid-19 ji akcelerovala a dále prohloubila. Tato situace je nešťastná pro celý český ocelárenský průmysl, který je výrazně zaměřen na vývoz. Dalším nepříznivým faktorem jsou nedostatečná ochranářská opatření Evropské unie a navyšování dovozních kvót. TŽ, které exportují až 66 procent výroby, tuto recesi zaznamenaly velmi výrazně v průběhu letošního června.

„Čekají nás prázdninové měsíce, kdy má řada našich odběratelů zavřené sklady, proto doufám, že se k naplnění našeho výrobního plánu vrátíme alespoň v září,“ řekl generální ředitel TŽ. První pololetí bylo podle jeho slov pro huť těžké. „Druhá polovina roku nebude o nic lehčí, avšak bude také přinášet nové příležitosti. Musíme se snažit udržet zákazníky a konkurenceschopnost, budeme se také bohužel muset snažit o úsporu nákladů,“ dodal.

Na závěr poděkoval těm zaměstnancům, díky nimž Třinecké železárny dosáhly mnohem lepších výsledků v porovnání s obdobnými firmami v oboru. „Zároveň děkuji za slušnou a podnětnou komunikaci v rámci ankety spokojenosti, která právě probíhá mezi našimi zaměstnanci,“ uzavřel Jan Czudek.

Další zprávy z regionu