Lázně startují na začátku června

Omezení, které spustila vlna šíření koronaviru od března letošního roku poznamenala nejen chod Třineckých železáren, ale promítla se do řady akcí, které huť každý rok pro zaměstnance i pro své okolí pořádá. O dopadech všech opatření jsme hovořili s ředitelem pro personalistiku a vnější vztahy Ivem Žižkou v následujícím rozhovoru.

V pondělí vláda ukončila nouzový stav. Znamená to, že všechna opatření postupně vymizí i v huti?

Hodláme také postupně uvolňovat nastavená nová pravidla kvůli šíření nemoci. Končí sice nouzový stav, nekončí však nebezpečí rychlého šíření nemoci. Proto prosím, aby každý z nás i nadále dodržoval zvýšené hygienické opatření, jako je časté mytí rukou, pokud možno abychom omezili blízký kontakt. Ve zvýšené dezinfekci společných prostor v rámci úklidu budeme dál pokračovat v celém areálu TŽ.

Ohlédneme-li se zpátky, jak se zatím opatření proti šíření nemoci covid-19 dotkla zaměstnanosti v TŽ?

Poptávka v posledních týdnech klesla zhruba od 5 do 15 % podle sortimentu. Co se zaměstnanosti týče, počet pracovníků se nezměnil. Aktuálně v huti pracuje včetně odloučených provozů 7013 zaměstnanců.

V souvislosti s opatřeními se celková nepřítomnost v dubnu pohybovala okolo 25 procent, což je ve srovnání s ostatními firmami v ČR velmi slušné. Nejvíce lidí v dubnu čerpalo dovolenou (kolem 700), na nemocenské jsme měli přibližně šest stovek zaměstnanců, což je o 20 procent více než běžně. Ošetřovné na dítě čerpalo zhruba sto zaměstnanců, práci z domova realizovalo asi 200 lidí, zhruba stejný počet využil nástroje Nepřítomnost covid-19.

Dopady koronakrize začneme zřejmě pociťovat až s určitým zpožděním. Vzhledem k tomu, že okolo 70 procent naší produkce směřuje na export, bude naše ekonomická situace z velké části záviset na dalším vývoji v Evropě, kde ještě dosud řada podniků neotevřela.
Zásadní pro naši konkurenceschopnost je v této citlivé době dostatečná ochrana evropských hranic před přílivem levného importu do EU, který sráží ceny ocelových produktů na trhu a může ohrozit další fungování evropských výrobců.

Opatření však zasáhla do tradičních akcí pro zaměstnance či pro děti. Které všechny jste museli zrušit, a kdy se uskuteční?

Školní rok poznamenaný uzavřením škol znemožnil tradiční oceňování talentovaných studentů, takže si to vynahradíme příští školní rok. Také jsme zrušili soutěžní část akce Můj werk pro sedmé ročníky základních škol. Zrušili jsme Hutnický den, bohužel nebyla jiná cesta.

Kdy proběhne tradiční ocenění zaměstnanců Královna Ocel?

Slavnostní vyhlášení zaměstnanců roku proběhne ve čtvrtek 24. září v divadelním sále kulturního domu Trisia od 17 hodin. Se slavnostním ceremoniálem původně spojený koncert Jarka Nohavicy s Janáčkovou filharmonií proběhne až v sobotu 31. října od 19 hodin ve Werk Areně.

Jak budou v letošním roce organizované brigády pro studenty?

V tuto chvíli bohužel z pochopitelných důvodů nemůžeme s naprostou jistotou říci, zda a v jakém rozsahu budou v letošním roce probíhat letní brigády pro studenty. Samozřejmě bychom rádi dali možnost mladým lidem k prázdninovému přivýdělku, nicméně do toho vstupuje řada nestandardních okolností.

Otázkou brigád se tak budeme zabývat na přelomu května a června, přičemž záležet bude na aktuální epidemiologické situaci a jejím výhledu do budoucna. Ovšem potenciální zájemci mohou již nyní kontaktovat pracovníky personálního útvaru, kteří jejich zájem předběžně zaevidují.

Jakým způsobem mohou lidé použít benefit. Bude se termín čerpání prodlužovat?

S ohledem na vládní karanténní opatření nebylo možno benefity čerpat od března, v těchto dnech se provoz ve sportovních zařízeních pomalu obnovuje. Zatím je stále na vyčerpání aktivit v rámci benefitu dostatek času. Pokud se na podzim bude epidemiologická situace vyvíjet negativně, k této otázce se vrátíme.

Odborová organizace plánuje ve Žiaru pouze jeden turnus letních táborů, takže kapacita střediska naroste o deset dnů, což také může být forma, jak si odpočinout a využít benefit.

Každý rok se vedení hutě slavnostně loučí se zaměstnanci, kteří končí svou pracovní dráhu a odchází do důchodu. Jak tomu bude letos, když ještě žádné skupinové loučení zatím neproběhlo?

V letošním roce se bohužel potýkáme se situací, kterou si zřejmě nikdo z nás ještě před půl rokem nedovedl představit. Kromě řady jiných dopadů se stávající situace dotkla také podobných „společenských“ akcí. Věřím, že nám situace dovolí se s našimi čerstvými seniory setkat ve druhé polovině roku a důstojně jim poděkovat za dlouholetou práci v Třineckých železárnách.

Kdy bude možné jet na lázeňské pobyty? Máte již nějaké informace z Luhačovic či Jeseníků?

Rehabilitačně rekondiční pobyty v Luhačovicích budou opět nastartovány 2. června a počítáme s tím, že počty účastníků z Třineckých železáren a dceřiných společností v jednotlivých turnusech, které poběží od června do listopadu, zůstanou zachovány minimálně podle dohodnutého rozpisu. Výpadek z důvodu uzavření lázní v období od poloviny března do konce května se dotkl osmi desetidenních turnusů, což představuje přibližně dvě stovky účastníků. Podle zájmu zaměstnanců a možností lázní projednáme náhradu formou navýšení počtu účastníků v některých turnusech.

V Karlových Varech neproběhly v 1. pololetí dva turnusy rehabilitačně rekondičních pobytů, každý pro 20 zaměstnanců Třineckých železáren a vybraných dceřiných společností, tyto máme v záměru nahradit v listopadu.

Priessnitzovy léčebné lázně Jeseník zahájí pobyty pro naše zaměstnance v červnu dle termínů dohodnutých na začátku roku – v těchto lázních jsme dřívější turnusy neměli naplánovány.

Ozdravné pobyty pro žáky prvního stupně základních škol letos byly přerušeny v samém počátku během prvního turnusu. Máte již termíny pro školy na podzim?

Dva zbývající desetidenní pobyty pro žáky jsme přesunuli na listopad. Doufejme, že tentokrát proběhnou bez omezení.

Budou ještě v letošním roce povoleny exkurze? Například pro žáky devátých tříd základních škol a jejich rodiče? Nebo i pro jiné zájemce?

V tuto chvíli nedokážeme odhadnout, zda a za jakých podmínek bude možné realizovat případné exkurze nejen pro žáky. Samozřejmě bychom se rádi i v tomto vrátili k běžnému režimu, bude to však záviset na dalším vývoji situace, který budeme průběžně monitorovat. Již nyní je však zřejmé, že návrat k normálu a uvolňování omezujících opatření bude postupnou a dlouhodobější záležitostí.

Kdy budou pro zaměstnance otevřeny jídelny s výdejem teplého jídla?

Stále máme obavy ze srocování a případného rychlého šíření nemoci, pokud by se mezi spolupracovníky objevil nakažený. Zvažujeme proto všechny kroky a otevření oddalujeme stejně jako v restauracích. O případném otevření budeme včas informovat.

Další zprávy z regionu