Nový velkostroj je v provozu, do ovzduší uniká méně prachu

U zpracování surovin se v huti méně práší. Třinecké železárny dokončily jednu ze dvou investicí do dalšího snížení emisí tuhých znečišťujících látek do ovzduší. Od konce října je v provozu zařízení pro dopravu a zpětné zakládání vsázky pro výrobu ocelárenského aglomerátu.

Nový portálový naběrač je v plném provozu. Foto: Pavel Zubek

Nový velkostroj nahradil padesát let starý portálový naběrač na homogenizační skládce. Je vybaven systémem odprášení, díky čemuž uniká do ovzduší méně prachu při zpracovávání surovin pro výrobu surového železa a oceli.

„Podle propočtů jde o snížení o bezmála 60 tun ročně. 1050 tun vážící stroj je vybaven skrápěcím zařízením a odsáváním prachu z jednotlivých přesypů. Stroj nového koncepčního uspořádání umožní odběr až 1 200 tun surovin za hodinu,“ vypočítává výhody zařízení Radek Olszar, ředitel pro investice v třinecké huti.

Nyní firma staví další obdobné zařízení v bezprostřední blízkosti nového velkostroje. Ve druhém projektu jde o zařízení pro odběr a zpracování směsi pro výrobu vysokopecního aglomerátu.„Zjednodušeně řečeno jde o technologii, která přepravuje suroviny nutné k výrobě surového železa. Rovněž je vybavena odsáváním prachu, díky čemuž se nám podaří významně snížit objem prašných částic v okolí skladovacích prostor surovin, tedy zejména rudy,“ upřesňuje investiční ředitel.

Oba projekty huť financuje společně s prostředky z Operačního programu Životní prostředí s celkovými náklady přesahujícími 750 milionů korun.

Ekologické investice realizované v posledních letech přinesly snížení emisí prachu na historicky nejmenší objem 128 tun za rok 2019. Jde o nejmodernější zařízení svého druhu pro hutní průmysl a jsou vybaveny tkaninovými filtry, které zachytí dokonce i částice menší frakce než PM10.

Další zprávy z regionu