Prosím, dělejme maximum pro to, abychom se nenakazili

Druhá vlna koronaviru se Českou republikou valí v posledních dnech velmi intenzivně. Minulý týden už sedm vědců z různých oborů sepsalo výzvu, v níž se s velkou naléhavostí obracejí na veřejnost. Situace je podle nich kritická. Vyzývají, aby lidé dělali maximum pro to, aby se nenakazili a nezatížili ještě víc zdravotní systém, který je na hranici zkolabování.

Důsledná dezinfekce nejen v jídelně.

Od minulého týdne se nemocnost znatelně zvýšila i v našem regionu. Projevila se tedy i v nárůstu nemocných v Třineckých železárnách. Jaká opatření nyní platí ve fabrice a co nás v nejbližších dnech čeká, jsme hovořili s generálním ředitelem Janem Czudkem.

Můžete krátce shrnout, jak jsme na tom aktuálně v areálu hutě?
Podle dat k pondělí 19. října je 61 pracovníků TŽ v naší preventivní karanténě, dalších 70 je v karanténě dle nařízení KHS a aktuálně nemocných je v huti 66. Vyléčených je od března 75. S připočtením dceřiných společností v areálu je číslo vyšší, v areálu je celkem pozitivně testovaných 93.

Upozorňuji však, že na jaře jsme neměli ani jeden vnitropodnikový přenos. Nyní se situace mění, už jsme zaznamenali i přenos ve fabrice.

Jak se můžeme bránit?
Jedině důsledným dodržováním základních nastavených pravidel. Ne proto, že je řekl v televizi Prymula, ale proto, že žádná lepší zkrátka nemáme. Rozestupy, roušky, ruce. Ale důsledně.

Jsem hrdý na všechny spolupracovníky z Werku, že se v práci snaží o maximum možného. Nosí poctivě roušky tam, kde se musí setkat ve větším počtu, dezinfikují si ruce, snaží se neshlukovat, dodržovat odstupy. Jsem si vědom toho, že nosit roušku při vykonávání některých pracovních činností je určitě náročné, ale je to alespoň částečná možnost, jak šíření mezi námi zmírnit. Protože nemoc covid-19 je vysoce infekční a šíří se velmi rychle.

Nikdo určitě nechce onemocnět a ohrozit sebe a své blízké. Průběh nemoci covid-19 není vždy úplně snadný, jak víme. Prosím, dělejme maximum proto, abychom se nenakazili!

Dá se vyčíslit, při jak vysoké nemocnosti by nastala krizová situace?
Obecně se to říct nedá. Záleží vždy na konkrétní situaci jednotlivých provozů. Ve srovnání s rokem 2019 je zatím nemocnost mírně vyšší, za prvních devět měsíců činí 7,4 %. Loni to bylo o 1 % méně.

Celková absence včetně dovolené, karantény či ošetřování člena rodiny je zhruba 15 %, což je stále ještě přijatelné.

Máme ve firmě nastavené krizové scénáře, pokud by nemocnost překročila únosnou mez?
Každý den pečlivě vyhodnocujeme přijatá čísla a sledujeme aktuální situaci s šířením viru v regionu. Pokud čísla výrazně porostou další týdny, budeme se s tím muset vypořádat dle aktuální situace, a tu je těžké předvídat. Nevíme ani, kolik bude v dané době objednávek, jak velký objem výroby bude nutné zajistit a podobně. Vše opět souvisí i s vývojem epidemie v Evropě, a ten nedokážeme předpovídat. Takže budeme řešit vždy v závislosti na celkovém aktuálním stavu.

Mohou lidé, kteří se třeba obávají přenosu v práci, zůstat doma?
Po dohodě s jejich nadřízeným mohou využít možnosti programu Nepřítomnost COVID 19, kdy jim firma uhradí mzdu ve výši 70 % průměrného výdělku po dobu takto dohodnuté mimořádné nepřítomnosti. Vedoucí by měli střídat různé varianty tak, aby mezi zaměstnanci došlo ke spravedlivému střídání v práci.

Na jaře jste řekl, že řetěz je jen tak silný, jako jeho nejslabší článek. A že bude potřeba se zaměřit na slabé články našeho řetězu v celé fabrice a posílit je. Podařilo se to podle vás, zatím?
Taky jsem v dubnu říkal, že jsem se setkal s projevy solidarity i zdravým rozumem, ale i se sobectvím a neochotou. Dnes se zdá, že jsme se nakonec dokázali semknout a vcelku normálně, byť s různými opatřeními, pracovat.

Jako jedna z mála firem jsme pokračovali ve výrobě bez omezení, dokázali udržet všechna zařízení v chodu. I když nám na trzích v Evropě ekonomická situace příliš nepřeje, stejně jako nám nepřeje celní politika unie a přílišný tlak na rychlou transformaci do nízkouhlíkové výroby, stále se držíme.

Ekonomicky tento tlak, věřím, ustojíme. Pochopitelně jedině společnými silami.

Další zprávy z regionu