S jarním úklidem pomohli studenti

Do každoročního jarního úklidu areálu Třineckých železáren a okolí koryta řeky Olše protékající hutí se spolu s vybranými zaměstnanci vrhli i studenti Střední odborné školy Třineckých železáren.

Do úklidu se kluci vrhli už u hlavní brány a pokračovali dál směrem k městu. Foto: Jiří Wawrzacz

Ve čtvrtek dopoledne prošli řadu zákoutí skrývajících naplaveniny i odhozené odpadky v okolí Olše, potoku Křivec a Tyrka. Posbírali společně téměř jednu tunu směsného komunálního odpadu, 90 kilogramů pneumatik a 50 kilogramů skleněného odpadu.

Další zprávy z regionu