„S vysokou pecí se chlapi musí naučit komunikovat. Jako s ženou“

Třinečtí hutníci dnes zažijí historický okamžik. Po dvaadvaceti letech budou odstavovat vysokou pec číslo 6. Dnes 18. srpna 2021 začíná její rozsáhlá rekonstrukce. Potrvá 62 dnů, pak ji vysokopecaři rozfoukají a začnou znovu tavit.

Investiční ředitel TŽ Radek Olszar. Foto: pmj

O úskalích rozsáhlé obnovy a o fungování VP6 jsme hovořili s jedním z mála lidí, kteří mají v tomto oboru v České republice doktorát. S investičním ředitelem Třineckých železáren Radkem Olszarem.

Dovolím si na začátek trochu osobnější dotaz. Kolik let už se věnujete problematice výroby surového železa a oceli, byť v posledních letech oborově šířeji v roli investičního ředitele?

Tematikou vysokých pecí se zabývám už skoro 40 let, od roku 1982, kdy jsem nastoupil na Vysokou školu Báňskou do Ostravy jako čerstvý student oboru Koksárenství a výroba surového železa. Moje volba byla jasná, protože můj dědeček pracoval ještě na staré koksovně v místě současné ocelárny, a můj tatínek také pracoval přes 40 let na koksovně.

Takže si váš otec pamatuje okamžik před téměř 70 lety, kdy byla do provozu uvedena nejmladší pec v železárnách VP6 v roce 1952?

Ano, to si určitě musí pamatovat, zhruba v té době tady začínal pracovat.

Poslední generální oprava na ní proběhla v roce 1999, tedy před 22 lety. To je poměrně dlouhá doba…
To rozhodně. V minulosti bývala četnost oprav stanovena na 12letý cyklus. V bývalém Československu totiž existovaly tři velké hutě, v Ostravě, Košicích a v Třinci a generální ředitelství hutnictví v Praze to plánovalo tak, aby cyklicky probíhala nějaká generální oprava na pecích po celé republice.

Po privatizaci naopak soukromé podniky hledaly zefektivnění procesu, protože každé zastavení vysoké pece je velmi nákladné. Bylo tedy nutné najít způsob, jak prodloužit životnost zařízení. Na VP6 jsme se v roce 1999 inspirovali ve světě a ve spolupráci s vysokými školami v Německu a Rakousku a mnohých konzultacích s největší evropskou ocelářskou skupinou ThüssenKrupp zvolili takovou technologii, aby vydržela alespoň 20 let. Podstatou byla instalace měděného chladícího zařízení a uhlíkových bloků do nístěje.

Zefektivnění provozu, a tím prodloužení životnosti pece, přinesla technologie PCI, kterou jsme instalovali v roce 2013. Foukání práškového uhlí do vysokých pecí přispělo k pravidelnému chodu vysoké pece a projevilo se to na jejím výkonu. Předchází se tak neočekávaným událostem a nucenému zastavení zařízení, kdy docházelo k takzvanému podtrhávání, neboli škubání. To už dnešní mladí vysokopecaři znají jen z vyprávění.

Co je podstatou letošní rekonstrukce?

Primárním cílem rekonstrukce je instalace nových prvků a technologického zařízení odpovídající potřebám dnešní moderní doby. Díky tomu dojde ke zefektivnění výroby surového železa a snížení ekologické zátěže.

Pro řádný provoz zařízení je renovace nístěje a žáruvzdorných vyzdívek již nutností. Nístěj bude rekonstruována způsobem instalace nových uhlíkových bloků a žáruvzdorného materiálu v podobě tvarovek.

Poměrně zásadní pro provoz pece bude souběžné zahájení provozu třetího a posledního v řadě nového ohřívače větru typu Kalugin, s jehož rekonstrukcí jsme začali s několika měsíčním předstihem. Díky tomu a díky instalaci nových sestav předehřevu vzduchu dojde ke snížení spotřeby topného vysokopecního plynu při vytápění ohřívačů a ke snížení samotné produkce vysokopecního plynu, čímž bude dosaženo požadovaného snížení emisí CO2. V kontextu naší snahy o bezuhlíkovou budoucnost je to jeden ze zásadních kroků rekonstrukce.

Co dalšího ještě v rámci rekonstrukce a opravy VP6 čeká?

Kromě renovace nístěje, pancéřování sazebny, zasáhne oprava také pásového zavážení a dopravy koksu, skipového zavážení, odlévárny, odprášení odlévárny, čištění plynu, chlazení a rozvodů vody VP6, kolejiště a dopravy, klimatizace, velínu, PCI i hydrauliky strojů a zařízení a dalších provozních souborů.

Vodního hospodářství se dotkne zejména ve formě úpravy potrubních rozvodů v čerpadlovně. Vyměníme také ocelové konstrukce na zařízení mokrého a suchého čištění plynu, odprášíme odlévárnu VP6, kde také dojde k výměně ocelové konstrukce odlévárny a k repasi vrtačky a ucpávačky.

Měla firma v současné nelehké době problém s dodávkami materiálu? Které k nám na opravu putují z největší dálky?

Jelikož se taková rekonstrukce plánuje roky dopředu, naštěstí se podařilo veškeré dodávky technologií i materiálu zajistit s dostatečným předstihem. Nicméně připouštím, že snadné to dodavatelské firmy zejména v loňském roce neměly, ale vše je již na svém místě a můžeme začít bezpečně odstavovat a vrhnout se do díla.

Pro zajímavost bych uvedl dodávku speciální chladnice pro odpichový otvor, který do Třince dorazil až z daleké Jihoafrické republiky. Jde o měděný odlitek, který umí vyrobit jen několik sléváren barevných kovů na světě. Speciální je v tom, že čistota měděného odlitku je 99,8 % mědi. Měděný odlitek čistoty okolo 93 až 97 % mědi umí i v našich slévárnách.

Které okamžiky opravy budou nejkritičtější, a jaké kroky v příštích dnech třinecké hutníky čekají se dočtete v tištěném Třineckém hutníku už dnes.

Další zprávy z regionu