Soutěž univerzální machr ukázala um žáků devátých tříd

Instalatérství, obrábění i technické dovednosti předvedli žáci v soutěži Univerzální machr. Vytvořili funkční jeřáby, dopravník na třídění žlutých a červených kostek, válcovnu z lega, hydraulický jeřáb z lepenky. Další týmy na čas tvořily prostorový 3D osmiúhelník z trubek nebo prokázaly své dovednosti na soustruhu pro začátečníky.

Cenu pro žáky v kategorii Technici předal za Třinecké železárny Ivo Žižka.

„Všechny přihlášené týmy žáků devátých tříd projevily svou řemeslnou zdatnost ve všech třech vyhlášených kategoriích. Zapojila se i děvčata, což nás velmi těší. Město Třinec dlouhodobě podporuje technické vzdělávání a hledá možnosti, jak tomu můžeme být nápomocni,“ podotkla starostka města Věra Palkovská. Město Třinec soutěž vyhlásilo s Úřadem práce ČR ve spolupráci s Třineckými železárnami, firmou Strojírny a stavby Třinec a firmou Hamrozi.

Technici předvedli svůj um

Podle zadání Třineckých železáren v kategorii technické měli žáci za úkol vytvořit některé z výrobních zařízení, dopravníkový pás, jeřáb či válcovnu a natočit o tom krátké video. „Mile nás překvapila kreativita, s níž se do práce děti vrhly. Postavily například válcovnu z Lega, jeřáby z Merkuru, ale i z lepenky jako praktickou ukázku hydraulického ovládání, dopravníkový pás naprogramovaný tak, aby třídil kostky dle barevnosti. Všechny práce musíme ocenit,“ říká generální ředitel Třineckých železáren Jan Czudek.

„Mile nás překvapila kreativita, s níž se do práce děti vrhly.“Jan Czudek

Hlavní cenu v této kategorii získal tříčlenný tým žáků Základní školy Stanisława Hadyny v Bystřici (Matyáš Veselý, Ondřej Marosz, Adam Haltof) za sestavení a naprogramování funkčního dopravníkového pásu.

Obráběči si radili dobře

V kategorii obráběčů si na speciálním soustruhu pro začátečníky, který školám darovala firma Strojírny a stavby Třinec, žáci mohli vyrobit cokoli dle vlastního nápadu. Nejlépe si podle odborné komise vedl tým Základní školy Dany a Emila Zátopkových v Třinci, jehož členové (Mikuláš Sikora, Jakub Kobiela, Filip Roszka) vytvořili pozoruhodnou skulpturu.

Istalatéři tvořili z trubek

Hlavní cenu v kategorii instalatérů vyhlášenou firmou Hamrozi získali žáci Základní školy v Koperníkově ulici v Třinci (Filip Geršl, Marek Čepec, Michal Moškoř). Jejich úkolem bylo sestavit  prostorový 3D osmiúhelník či kvádr z trubek na čas. Z přihlášených škol si tento tým vedl nejlépe.

„Všechny kroky, které vedou k posílení zájmu dětí o technické obory, jsou velmi vítané. A i díky akcím jako je tato, roste počet těch, kteří techniku volí jako svůj studijní nebo učební obor,“ shrnul ředitel Krajské pobočky ÚP ČR Petr Prokop. I on daroval do soutěže cenu pro nejlepší tým obráběčů. „Technické obory jsou na regionálním trhu práce zaměstnavateli žádané více než kdy dříve,“ uzavřela Olga Sikorová, ředitelka kontaktního pracoviště ÚP ČR v Třinci.

Další zprávy z regionu