Třinecká ocel pomáhá snižovat uhlíkovou stopu

Bezmála 50 000 tun oceli dodají Třinecké železárny každý rok cíleně do segmentu větrné energetiky. Jde o množství oceli potřebné pro výrobu 3 000 větrných elektráren. Díky jejich provozu dojde k úspoře emisí oxidu uhličitého o přibližně 12 milionů tun za rok.

Do větrných elektráren dodávají Třinecké železárny 50 kilotun oceli ročně.

Část investičních projektů bude třinecká huť směřovat k inovaci produkce tak, aby cílila do ekologických segmentů. Je to jedna z dílčích akcí, které mají redukovat nebezpečí klimatických změn vlivem emisí CO2. Větrná energetika je typickým příkladem.

„Do jednoho zařízení dodáme ocel na součástky přibližně v objemu 15 tun. Jde o listová, azimutová a hřídelová ložiska a třecí spojky. V souhrnu jde tedy za rok o ocel pro 3000 větrných elektráren,“ podotýká Jan Czudek, generální ředitel Třineckých železáren (TŽ). Pokud jediná moderní 2MW větrná elektrárna vyrobí zhruba 4 000 MWh/rok, ve srovnání s elektrárnou spalující uhlí se jedná o úsporu ve výši okolo 4000 tun CO2/rok.

„Ocel je nepostradatelná při naplňování klimatických cílů.“Jan Czudek

„Nebezpečí klimatických změn pro planetu si uvědomujeme. Přestože evropský průmysl se na světové produkci emisí CO2 podílí pouze jedním procentem, jsme připraveni se transformovat a inovovat výrobu tak, aby v co nejvyšší míře směřovala do ekologických projektů,“ dodává generální ředitel TŽ.

Ocel podle něj jako nekonečně recyklovatelný materiál ideálně naplňuje principy environmentální udržitelnosti a je nepostradatelná při naplňování klimatických cílů. A to zejména pro její zásadní roli v železničním průmyslu a dalších segmentech včetně větrné a vodní energetiky.

Výrobu nového rozměru kruhového kontislitku o průměru 600 mm zahájily železárny v roce 2018. Celkové náklady přesáhly 120 milionů korun.

Huť nyní pracuje na přípravě dalších projektů, směřujících k výraznému snížení emisí uhlíku i ve výrobě, a to až o dalších 25 % do roku 2030. V nejbližším pětiletém období jde o množství 100 000 tun CO2. Železárny tak reagují na požadavek Evropské komise v návaznosti na závěry Pařížské dohody snížit emise skleníkových plynů o 40 % oproti roku 1990. Díky investicím do technologií a úsporným energetickým opatřením už firma mezi lety 1990 a 2019 snížila emise CO2 o téměř 700 000 tun, což představuje 20 % původního stavu. Do roku 2030 by tak měla snížit o celkových 45 % emisí oxidu uhličitého.

Další zprávy z regionu