„Udrželi jsme fabriku v chodu, to je klíčové“

Na náročný rok se musí připravit firmy v České republice. Pandemie koronaviru zrychlila pomalu začínající pokles poptávky v řadě odvětví. Hutnictví jako primární obor průmyslu nevyjímaje. Jak se omezení na trhu dotkla výroby? Jaký bude prázdninový provoz, a jak se změní letošní opravy agregátů? O tom jsme hovořili s výrobním ředitelem Třineckých železáren Česlavem Markem.

Pokles poptávky po ocelových produktech v Evropě se vlivem pandemie nemoci covid-19 dotkl i Třineckých železáren. Jak na to musela zareagovat výroba?

Prakticky do začátku května jsme nemuseli omezovat produkci oceli. Byli jsme jediní v Evropě, kteří do konce dubna surovou ocel vyráběli i přes vlivy pandemie koronaviru na 100 %. Na druhé straně jsme ale ihned pocítili tlak na ceny našich výrobků a potýkali jsme se s rostoucí cenou rudy.

Dílčí výpadky v zakázkách pak byly znát během dubna například na válcovnách drátu a tyčí, což souviselo hlavně s omezením výroby automobilek.

Nicméně díky pestré skladbě válcovaných produktů jsme dokázali ve fabrice poměrně dlouho udržet celkové plánované množství oceli. K omezení výroby na ocelárnách jsme museli přistoupit až v červnu, kdy jsme snížili produkci zhruba o 15 %.

Pomáhá nám směřování části naší produkce do dceřiných firem ve skupině TŽ – MS?

Pomáhá, i když i některé dceřiné firmy pocítily pokles poptávky razantně. Automobilový průmysl se za poslední rok ocitl v nejistotě zejména kvůli tlaku na snížení emisí skleníkových plynů, což se projevuje opatrností automobilek a omezováním výroby. Samozřejmě to má dopad na dodavatele do automobilek, tedy i na nás. Naše výrobky do něj směřují zhruba z 30 %, což nám dává prostor pro manévrování v těžkých časech, jelikož situace na trzích se v průběhu let vyvíjí a mění se.

Naopak železniční průmysl si nyní stojí dobře. Díky investicím okolních států do železniční infrastruktury se dá říct, že nám kolejnice a železniční příslušenství pomáhají zvládnout výpadky v automobilovém segmentu.

Správným krokem bylo rozšíření skupiny o firmu MSV Metal Studénka (bývala Vagónka Studénka, pozn. red.), což nám poskytuje větší možnosti právě v železničním průmyslu.

Druhým obdobným příkladem je firma Bohemia Rings v Zámrsku na Pardubicku, která vyrábí ložiskové kruhy například pro větrné elektrárny. Tento ekologický obor energetiky je na vzestupu a je dobré, že do něj směřuje právě naše ocel. Podílíme se tím také na snižování skleníkových plynů.

Naši ocel kupují ale i firmy ze strojírenství, stavebnictví, petrochemického průmyslu. Strategie různorodosti produkce jednoznačně pomáhá udržet firmu v chodu. A to je klíčové, i když tlak na prodejní ceny na trhu a vysoké výrobní náklady předznamenávají, že jsme se ocitli v hospodářsky těžkém roce.

Jak se projevilo snížení výroby na některých provozech? Došlo k přesunu zaměstnanců na jiné pozice?

Někde ano. Například válcovně C jsme část zaměstnanců údržby v určitém čase přesunuli na provoz k výrobním linkám. Jsem si vědom, že zaměstnanci údržby mají jinou specializaci, proto si cením toho, že do toho šli. Ale zkrátka někdy je potřeba k takovému opatření sáhnout. Nevylučuji, že bude nutné k takovým krokům občas přistoupit. Je to nezbytné pro zachování plynulosti výroby.

Můžete zmínit nejvýznamnější opravy, které nás čekají v nejbližší době?

Minulý týden začala oprava na rozmrazovně provozu Výroba železa a oceli, která potrvá do konce července. Do sedmidenní opravy jde kontijemná i kontidrátová trať, dvanáct dnů bude trvat oprava skládkového mostu č. 3 na provoze Výroba železa a oceli. Další opravy se chystají bezprostředně poté. V srpnu na odloučených provozech Válcovna trub v Ostravě a v Tažírně oceli ve Starém Městě.

Během oprav se budeme v maximální možné míře snažit využít umu našich zaměstnanců. Jsem přesvědčen o tom, že tuto práci zastanou velmi dobře. V období nižšího zakázkového naplnění tak efektivněji využijeme časový prostor.

Jak bude vypadat prázdninový provoz? Budou si zaměstnanci moci vybrat dovolenou?

Předpokládám obvyklý prázdninový provoz s tím, že budeme mít víc prostoru pro opravy zařízení, jak jsem uvedl. Brigádníky letos budeme ovšem nabírat ojediněle dle potřeb jednotlivých úseků. Je to po deseti letech poprvé, co jejich počet omezíme.

Pokud se situace v nejbližších měsících příliš nezlepší, zvládneme to?

Za to, že jsme zatím situaci zvládali poměrně dobře vděčíme jak pestrému rozložení našeho portfolia výrobků ve vynikající kvalitě, tak obchodníkům, kteří svým přístupem k zákazníkům po celé Evropě i v Americe, Kanadě a dalších zemích, dokázali naši kvalitní práci prodat.

Ekonomicky jsou však dopady krize znát už nyní a zcela jistě se to projeví v konečném hospodaření firmy. Tím se budeme muset v nejbližších týdnech intenzivně zabývat, přehodnotit plánované investice i opravy. V šetrném režimu lze těžké období zvládnout.

Vzhledem k tomu, že okolo 70 procent naší produkce směřuje na export, bude naše ekonomická situace z velké části záviset na dalším vývoji v Evropě.

Další zprávy z regionu