Úrazů loni ubylo, doba léčení se ale prodloužila

Osmnáct zaměstnanců Třineckých železáren v loňském roce skončilo na pracovní neschopnosti následkem pracovního úrazu. Je to o čtyři méně než v roce 2017. Hlavní příčinou těchto zranění byla bohužel nesoustředěnost nebo i porušení pravidel BOZ. Úrazy naštěstí nebyly závažné.

Nová bezpečnostní kampaň upozorňuje na častá rizika.

Přiražení prstu při manipulaci s materiálem nebo předměty, přiražení kotníku, náraz hlavou do háku jeřábu, zakopnutí o paletu a pád, pád v šatně. To je výčet některých z nich.

„I přes pokles počtu pracovních úrazů došlo ve srovnání s rokem 2017 k významnému nárůstu zameškaných dní, a to o 15 %. Důvodem není závažnost úrazů, ale statistiky ukazují, že doba pracovní neschopnosti u stejných typů zranění je výrazně vyšší u těch pracovních, než nepracovních“ konstatuje Zdeněk Gorecki, představitel pro Bezpečnost a ochranu zdraví (BOZ) v Třineckých železárnách.
Úrazová četnost má hodnotu 0,25 pracovních úrazů na 100 zaměstnanců a rok, což představuje snížení oproti roku 2017 o 20 %. Tato hodnota patří v evropském i světovém měřítku k nejnižším hodnotám dosahovaných v průmyslových firmách, kde objektivně existuje tolik významných rizik možného poškození zdraví.
K pracovním úrazům však docházelo i u agenturních zaměstnanců a „Bohužel jsme v závěru loňského roku šetřili velmi závažné úrazy u pracovníků dodavatelských firem,“ dodává Zdeněk Gorecki.

„Při rozboru příčin úrazů se ukázal zásadní vliv lidského činitele, neboť 10 úrazů bylo následkem nedostatečného soustředění na prováděnou činnost a ve 4 případech se jednalo o porušení pravidel bezpečnosti zaměstnancem, konkrétně například neodstoupení do bezpečné vzdálenosti manipulovaného břemene nebo čištění stroje za chodu,“ doplňuje představitel pro BOZ. Podotýká, že neabsenčních úrazů bylo 141. Důležité je podle něj i u těchto případů, případně u skoronehod provést kvalitní šetření, přijít na kořenové příčiny a přijmout opatření proti opakování těchto nežádoucích událostí.

K úrazům, které souvisí s obecným rizikem práce, došlo loni 2x. Šlo o náraz lžíce nakladače do skryté pevné překážky a zranění hasiče při zásahu. Úrazem v důsledku chyby na pracovišti bylo například uvolnění vzduchové hadice, a tím zvíření prachu a okují do obličeje zaměstnance.

Bez absenčních úrazů se loni obešly provozy Doprava a expedice, Řídicí systémy, minimální četnosti v historii s jedním pracovním úrazem dosáhl provoz Výroba železa a oceli.

„Šetřením pracovních úrazů lze konstatovat, že zaměstnanci často provádí pracovní činnosti tak, aby byla práce provedena v nejkratším možném čase, a to na úkor bezpečnosti práce. Setkáváme se s různými zdůvodněními. Jedním z nich je tvrzení: když to urychlím, tak si pak déle odpočinu. Ale smutné je, že se často jedná o úrazy s trvalými následky na zdraví a někdy i se zastavením výrobního procesu,“ doplňuje Zdeněk Gorecki s tím, že všem úrazům lze předejít.
Na některá největší rizika má v nejbližších dnech pomocí plakátů upozornit bezpečnostní kampaň v areálu hutní firmy. Obrázky znázorňují nejčastěji se opakovaná porušování bezpečnostních předpisů, jako je nekompromisní zákaz pohybu pod břemenem a v jeho blízkosti, manipulaci s břemeny, zajištění zařízení při opravách a další.

Další zprávy z regionu