V areálu fabriky se zabydlela bobří rodinka

Okousané i padlé stromy po obou březích Olše. Zjevné stopy působení bobří rodinky jsou vidět v areálu Třineckých železáren při nadjezí u žíhárny.

Rybář Libor Kocinec ukazuje stromy poškozené bobry.

Dle Libora Kocince z Českého rybářského svazu se zde chránění savci vyskytují od minulého roku. „Strom ponořený do řeky poskytne přirozený úkryt nejen bobrovi, ale také drobným rybkám. Potopené větve se tak stávají útočištěm vodního hmyzu. Proto můžeme říci, že bobří aktivita má pozitivní vliv na určité druhy ryb v této oblasti,” říká Libor Kocinec. Uvádí, že druhou stranou mince jsou nenahraditelné škody na stromech a možný negativní dopad na vodohospodářství. „Účinnou formou ochrany stromů, je obalení nadzemní části kmene drátěným pletivem. Osvědčilo se nám to s Jirkou Polanským na jižní Moravě, kolem řeky Dyje,” navrhuje možné řešení, pokud by se působení bobra stalo problémem.

Úsek Olše protékající areálem TŽ je od roku 2017 chráněnou rybí oblastí se zákazem lovu ryb. Právě tato skutečnost mohla mít vliv na osídlení se bobrů. Tito pozoruhodní hlodavci se vyskytují také v Bystřici i v nedalekém Bukovci. Kromě lidí, zde nemají přirozeného predátora, a tak se pravděpodobně zabydlí na toku Olše natrvalo.

Není to však jediný chráněný druh živočicha, jehož domovem je koryto řeky Olše v průmyslovém areálu. Na podpoře jeho biodiverzity pracují ekologové Třineckých železáren každý rok. Její břehy jsou totiž kromě bobrů také domovem celé řady živočišných druhů včetně kriticky ohrožených druhů ptactva, což potvrzuje každoroční sčítání ptáků.

Jejich relativně hojný výskyt v areálu průmyslové firmy je unikátní a svědčí o čistotě vody v řece. Tyto druhy vodních ptáků by ve znečištěné vodě žít nemohly. Podle ornitologů k jejich hnízdění přispívá také fakt, že koryto řeky je v huti poměrně členité, porostlé bujnou vegetací. Navíc zde nejsou zvířata rušena lidmi, kteří se kolem řeky v areálu obvykle neprochází.

Huť přispívá k podpoře biodiverzity v přírodě ve svém okolí každý rok. V posledních letech to byly například hmyzí domky pro opylovače, speciální budky pro ohroženého ledňáčka říčního, podpora Českého rybářského svazu, sýkorníky pro veřejná prostranství nebo ptačí budky pro kriticky ohrožený druh morčáka.

V loňském roce pro zahrady vybraných škol a školek na Třinecku žáci Střední odborné školy TŽ vyrobili ježkovníky, které poskytují bezpečné místo k přezimování a na vychování mláďat těchto drobných živočichů. V zahradě jedné ze škol už svého spáče mají, jak dokládá snímek.

Další zprávy z regionu