Valcíři z Vítkovic myslí na druhé, pomohli Davídkovi

Provoz Třineckých železáren v Ostravě, Válcovna trub (VT), předal minulý týden potřebné pomůcky v Mateřské škole, základní škole speciální a praktické škole Diakonie ČCE Ostrava v Hrabůvce.

Při pátečním předání v Ostravě nechyběl ani nemocný Davídek. Foto: tm

Finance provoz získal z tomboly mezi zaměstnanci, která se uskutečnila u prosincového rozsvěcení vánočního stromu u VT.

Výtěžek tomboly ve výši 62 480 korun směřoval nejen k nemocnému Davídkovi. „Peníze jsme vybírali pro nemocného Davídka, který navštěvuje speciální zařízení v Hrabůvce. Samozřejmě bude k dispozici i dalším dětem a žákům,“ předeslal vedoucí provozu VT Daniel Szotkowski.
Na celé akci se podílely rovněž odbory VT, proto v pátek Daniel Szotkowski dorazil předat zakoupené pomůcky s šéfem tamních odborů Martinem Frömlem.

„Nechali jsme si poradit, co máme zakoupit. Jedná se o ortopedické a kompenzační pomůcky, balanční podložky a další věci. Zkrátka co je potřeba, abychom usnadnili a zpříjemnili život klientům této školy,“ vysvětlil Szotkowski. Dle jeho slov byla návštěva i poděkováním celému personálu za práci. Jedná se o jedinou školu tohoto druhu na Moravě, která se věnuje i starším jedincům, a to až do 35 let.

„Pomůcek jsme dostali opravdu hodně a všechny bezezbytku využijeme,“ poděkovala za dárky ředitelka speciálního zařízení Irena Johanka Savková. Jak dále řekla, jedná se o církevní organizaci Diakonie českobratrské církve evangelické, která sídlí v Praze. „Fungujeme po celém světě, ale na Moravě jsme jediná škola našeho zřizovatele, a to ve Vítkovicích. Ale máme čtyři pracoviště včetně tohoto v Hrabůvce,“ pokračovala ředitelka. Když před 19 lety začínala na postu ředitelky, starali se o 11 dětí. Nyní mají na starosti 120 klientů s těžkým kombinovaným postižením a autismem.

Rodiče ráno dovezou děti do školy a po práci si je opět vyzvednou. Mezitím se jim personál věnuje v hrubé motorice, což je chůze, jemné motorice, což je například uchopení hrníčku, grafomotorice, držení pastelky a malování, ale učí se také základům čtení, psaní a počítání. U zdravých lidí jde o běžné činnosti, které však zdejším jedincům jdou jen ztěžka. I jen maličké zlepšení se považuje za veliký úspěch.

Další zprávy z regionu