Vedení hutě jednalo se složkami IZS

Společné setkání města Třinec a složek integrovaného záchranného systému (IZS) s novým vedením Třineckých železáren proběhlo minulý týden v prostorách integrovaného výjezdového centra v Třinci. Hovořilo se o kooperaci při mimořádných událostech, informovanosti obyvatel i možnostech další spolupráce.

K rovnoramennému trojúhelníku přirovnala vzájemné vztahy a spolupráci města, záchranných složek a Třineckých železáren primátorka Věra Palkovská. „Úspěšné zvládnutí mimořádné situace je hlavně o profesionálním zásahu složek IZS a o rychlém a přesném informování občanů, které povede k žádoucímu chování. Dnešní společné setkání vnímám jako velice prospěšné, protože pro úspěch je potřebné, aby se všichni klíčoví lidé v tomto procesu osobně znali a bylo jasně dané rozdělení úloh při mimořádných událostech,“ uvedla primátorka města Věra Palkovská.

Ředitel územního odboru Hasičského záchranného sboru ve Frýdku-Místku Vojtěch Nezval vyzdvihl, že složky IZS jsou v Třinci pod jednou střechou. „Spolupráce s městem pro nás byla vždy zásadní. Zmiňovaný trojúhelník funguje a fungoval vždy na vysoké úrovni, což je u jakékoli události nesmírně důležité,“ shrnul.

„Pracujeme v chemicko-fyzikálním prostředí, takže k nevyžádané situaci může dojít. Podpora složek IZS je proto pro nás zásadní otázkou. Jsme hutníci tělem i duší a jsme rádi, že máme v zádech specialisty vašeho typu,“ doplnil generální ředitel Třineckých železáren Roman Heide. Dodal, že huť má před sebou zásadní změnu technologie výroby oceli, a to v elektrické obloukové peci, což bude znamenat nový pohled na řešení případných krizových situací.

Primátorka spolu s velitelem třineckých hasičů Bohdanem Sikorou připomněla plán krizového řízení při ohrožení obyvatel, který popisuje postup a jednotlivé kroky složek, které na sebe navazují v průběhu řešení mimořádné události.

„Pokud se něco stane, ať už je to únik nebezpečné látky, povodeň, požár či jiná událost, je potřeba rychlé jednání, informovanost občanů, žádoucí jednání obyvatel v sebeochraně a řešení následků. Důležitá je připravenost občanů, jak se při mimořádných událostech chovat, proto je důležitá osvěta a vzdělávání,“ podotkla Věra Palkovská.

Na závěr připomněla, že všechny důležité informace dnes mají možnost obyvatelé města získat pomocí aplikace 3nec v mobilu, kterou využívají na čtyři tisícovky obyvatel a jejich počet se postupně zvyšuje.

Další zprávy z regionu