Zařízení sníží objem prachu při zpracování surovin

Příští rok bude do ovzduší unikat méně prachu při zpracovávání surovin. Třinecké železárny (TŽ) v těchto dnech dokončují investiční akci, která sníží emise takzvaných fugitivních emisí, které se rozptylují do okolí.

Portálová konstrukce bude brzy stát na nových podvozcích. Foto: Jiří Wawrzacz

„Jedná se o odprášení zařízení pro dopravu a zpětné zakládání vsázky pro výrobu ocelárenského aglomerátu. Nahradí stávající padesát let starý portálový naběrač na homogenizační skládce pro výrobu aglomerátu,“ vysvětluje ředitel pro investice a strategii TŽ Radek Olszar. Nový velkostroj sníží prašnost z Třineckých železáren o dalších 56 tun.

V těchto dnech probíhá postupný návoz jednotlivých dílů portálové konstrukce. V listopadu firma postaví celé zařízení na nové podvozky a v létě příštího roku spustí zkušební provoz. 1050 tun vážící stroj je vybaven skrápěcím zařízením a odsáváním prachu z jednotlivých přesypů. Stroj nového koncepčního uspořádání umožní odběr až 1 200 tun surovin za hodinu.

Jde o jeden ze dvou projektů financovaných z Operačního programu Životní prostředí s celkovými náklady přesahujícími 700 milionů korun. Ve druhém projektu jde o zařízení pro odběr a zpracování směsi pro výrobu vysokopecního aglomerátu. „Zjednodušeně řečeno jde o technologii, která přepravuje suroviny nutné k výrobě surového železa. Nově je vybavena odsáváním prachu, díky čemuž se nám podaří významně snížit objem prašných částic v okolí skladovacích prostor surovin, tedy zejména rudy,“ upřesňuje investiční ředitel.

Obě zařízení slouží ke zpracování surovin na provoze aglomerace, kde se připravuje ze surovin vsázka do vysoké pece. Do plného provozu budou uvedeny příští rok. K nejvýznamnějším investicím loňského roku patřila stavba filtrační stanice na mlýnici strusky a centrální vysávání obou aglomerací. Železárny nyní pokračují v investicích do dalších opatření, které sníží dopady průmyslové činnosti na okolí.

Ekologické investice realizované v posledních pěti letech přinesly snížení emisí prachu na historicky nejmenší objem 138 tun za rok 2018. Jde o nejmodernější zařízení svého druhu pro hutní průmysl a jsou vybaveny tkaninovými filtry, které zachytí dokonce i částice menší, než je uváděná frakce PM10.

Další zprávy z regionu