Děti se budou cítit v třinecké nemocnici lépe

Nemocnice Třinec provedla rekonstrukci dětského oddělení. Od základu přestavěla a zmodernizovala jednotku intenzivní péče i stanici standardních lůžek.

Rekonstrukce proběhla od srpna do začátku října tohoto roku. Foto: nemocnice

Důvodů k této změně bylo několik. V první řadě dosluhovalo vybavení oddělení, které bylo původně instalováno před 21 lety. Bylo nutné vyměnit např. dorozumívací zařízení, které zajišťuje bezpečí pacientů na pokojích. Proběhla také obnova sociálních zařízení, která jsou součástí jednotlivých pokojů. Dále došlo ke změně dispozičního řešení stanice. „Provoz na dětském oddělení ukázal, že v současné době potřebujeme mít více izolačních pokojů, abychom dovedli účinně oddělit děti s infekčními nemocemi od neinfekčních. Na nové stanici tak přibyly tři pokoje, které umožňují oddělení jedněch pacientů od ostatních,“ sdělil primář dětského oddělení Nemocnice Třinec Štěpán Rucki.

V poslední době se také mění přístup k některým stavům a onemocněním tak, že dochází ke zkracování ošetřovací doby. Někteří dětští pacienti jsou přijímáni a propouštění z nemocnice ve stejný den. „Typicky se jedná o některé chirurgické výkony, jako např. odstranění mandlí či vyšetření v celkovém znecitlivění,“ vysvětlil primář Rucki. Rekonstrukce stanice dětského oddělení umožní změnu provozu, kdy jedna stanice (nynější rekonstruována) se zvětšenou kapacitou lůžek bude používána k delší hospitalizaci, zatímco druhá stanice (která se zmenšila), bude sloužit pouze pro denní provoz. Toto nové uspořádání umožní optimálněji využívat zdravotnický personál.

Hezčí jsou i chodby nemocnice. Foto: nemocnice

V neposlední řadě bylo dětské oddělení „oblečeno“ do nového šatu pohádkové výzdoby. „Původní výzdoba sice byla také hezká, ale už se opotřebovala. Nové barevné provedení spolu s nápaditou výzdobou vytváří velmi příjemnou atmosféru, která bude přispívat ke zlepšení psychického stavu a rychlejšímu zotavení hospitalizovaných dětí,“ doplnila tisková mluvčí nemocnice Irena Sikorová Nožková.

Další zprávy z regionu