Babylonská věž i přístaviště s dvojlavičkou budí zájem

Pozornost turistů i kolemjdoucích na nábřeží Svobody v Českém Těšíně vzbuzují tzv. babylonská věž a symbolické přístaviště s dvojlavičkou. Díla několika umělců, která byla instalována v minulých dnech, se hned od počátku těší velikému zájmu.

Babylonská věž přitahuje nejen děti. Foto ba

Babylonská věž je netradičně pojatý česko-polský slovník. Na pohyblivých válcích si zájemci mohou zkusit spojit slova, sousloví nebo rčení v polštině a češtině. Je propojená s umělecko-funkční dvojlavičkou s vypískovaným textem zpěváka Jaromíra Nohavici.

„Místo je u řeky a tvar, který se nabízel, připomíná výseč lodního kormidla. Součástí je i lodní lano a nerezové pachole, které coby symbol pozvání dává najevo, že u břehu se dá zakotvit a lidé mohou vstoupit na pevninu. Přístaviště je symbolem spojujícím obě části rozděleného města,“ vysvětlil autor přístaviště Martin Kuchař. Babylonská věž je dílem Pavla Strakoše, autory slovníku jsou Renata Putzlacher a Pavel Noga.

Součástí instalace je i led lišta, směřující od lavičky k válci, a horní lemování věže, které ve tmě svítí modře – obdobně jako hraniční lišta na nedalekém mostě Družby.

Umělecká díla na nábřeží Svobody našla místo díky projektu s názvem Open Air Museum. Cieszyn.Český Těšín. Je zaměřený na revitalizaci poslední nevyužité části nábřeží Olše od mostu Družby po železniční lávku a nyní již spěje do finiše. Jedná se o závěrečnou fázi velkého česko-polského projektu Zahrada dvou břehů/ Těš se Těšínem, díky němuž občané obou měst mají k dispozici relaxační a sportovní plochy na několika kilometrech nábřeží lemujícího Olši.

Další zprávy z regionu