Była sobie ulica… czyli rzecz o dawnej ulicy Głębokiej

Będąc na lewym brzegu Olzy, warto wstąpić do Muzeum Śląska Cieszyńskiego i w Galerii Wystaw Czasowych obejrzeć wyjątkową wystawę, która nazwana została „Była sobie ulica… czyli rzecz o dawnej Głębokiej”.

Autor wystawy Jan Paweł Borowski. Foto: EŚ

Dlaczego taki właśnie temat? Autor wystawy Jan Paweł Borowski tłumaczy, iż temat nasunął się niejako naturalnie, gdyż trwający remont ulicy Głębokiej przywołał wspomnienia o tym, jak zmieniała się ona na przestrzeni minionych lat, a poza tym to chyba najbardziej znana ulica w Cieszynie.

Najważniejsza arteria
„Ulica Głęboka była od wieków główną arterią Cieszyna łącząca dwa najważniejsze ośrodki władzy w mieście, czyli ksiażęcą z siedzibą na Górze Zamkowej oraz miejską ulokowaną od roku 1496 w ratuszu na Rynku”, mówi autor wystawy.

W naturalny sposób była ulicą zasiedloną przez najbogatszych mieszczan i szlachciców, zatem była to ulica reprezentacyjna, ale też spełniająca funkcje prestiżowe, jeśli chodzi o zlokalizowane przy niej budynki. To jedna z najstarszych ulic w Cieszynie, pierwsza pisemna wzmianka sięga początku XVI wieku. Wten-
czas nazywała się ulicą Polską. W połowie XVII wieku pojawia się nazwa Głęboka, która związana była z ukształtowaniem terenu.

„Zaznaczyć należy, iż dawniej bardzo charakterystycznym elementem ulicy były podcienia czyli lauby otwarte na ulicę, ale można było pod nimi przejść suchą stopą, a mieszczanie w nich handlowali. Powierzchnia jezdni znalazła się poniżej laub i żeby dostać się na drugą stronę ulicy, należało przejść mostkiem zawieszonym nad jej powierzchnią. Niejako naturalnie nasuwała się więc nowa nazwa ulicy. Na przestrzeni lat nazwy ulicy jeszcze kilkakrotnie się zmieniały, zaś Głęboka na tyle mocno stała się elementem pamięci historycznej mieszkańców, że wróciła pod koniec wieku XX i została po dziś dzień”, opowiada J. P. Borowski.

Budynki, ludzie, instytucje
Zwiedzając ekspozycję, dowiemy się wiele ciekawych rzeczy nie tylko o historii poszczególnych budynków, ale też związanych z nimi ludzi, codziennym życiu mieszczan i kupców czy ważnych wydarzeniach historycznych.

Zdecydowana większość wystawionych zdjęć i eksponatów pochodzi z wyśmienitego dla Cieszyna okresu, tak zwanej wiedeńskiej epoki Belle Époque. Pokazany jest rozwój ulicy, ale też obraz po wielkim pożarze z roku 1789, znajdziemy tu informacje o cieszyńskim tramwaju, sklepach i pracowniach fotograficznych, o latarniach (od tych najdawniejszych naftowych po nowoczesne gazowe) albo wodociągu miejskim. Bardzo ciekawe są archiwalne plany miasta.

Więcej na temat wystawy można przeczytać w aktualnym wydaniu gazety.

Další zprávy z regionu