Čističky v Dolní Lomné budou monitorovány

Průkopnický projekt domovních čistíren odpadních vod (DČOV) v Dolní Lomné letos dospěje do cíle. Stavba probíhá dle harmonogramu a z plánovaných 124 DČOV jich bylo v loňském roce předáno do užívání 84.

Takhle vypadá domovní čistírna odpadních vod. Ilustrační foto: tm

V současné době probíhají kolaudační řízení jednotlivých DČOV, k dnešnímu dni je zkolaudováno 48. Jen co to klimatické podmínky dovolí, stavba zbývajících 40 bude pokračovat a kompletně hotovo má být do konce letošního roku. „Každá čistička se řeší individuálně včetně kolaudací,“ předeslala starostka Dolní Lomné Renata Pavlinová a dodala, že součástí čistíren jsou i pachové filtry. „Staré domy nejsou odvětrány a při kolísání venkovního tlaku byl uvnitř cítit zápach. Proto jsme přistoupili k těmto filtrům, odzkoušeli jsme je a jsou perfektní. Jde vlastně o zpětnou klapu,“ vysvětlila.

Každá DČOV je napojena na monitoring. „Vše je na dálkový přenos a data sleduje zaměstnanec obce. Ovšem centrálně má vše pod kontrolou firma, která nám zajišťuje servis dle smlouvy,“ vysvětlila Pavlinová. Právě na základě monitoringu se z DČOV budou následně vyvážet kaly na obecní čistírnu odpadních vod, kde se vylisují. Právě součástí celého projektu je i úprava stávající čističky odpadních vod včetně pořízení kalolisu. Během zimních měsíců by mělo být vše v provozu.

Jakmile skončí výstavba celkově 124 domovních čističek odpadních vod, Dolní Lomné bude zbývat odkanalizovat část Závodí.

Další zprávy z regionu