Do miejscowości obchodzących w tym roku 800lecie należy również Nawsie

Historia powstawania miejscowości w naszym regionie była tematem bardzo interesującego spotkania, na które zaprosiła do cieszyńskiej Biblioteki Miejskiej sekcja „Przeszłość i teraźniejszość” Uniwersytetu III wieku.

Wykład przyciągnął uwagę wielu słuchaczy. Foto: EŚ

W jego ramach Władysław M. Żagan, antropolog kultury, historyk, dyrektor Muzeum Historii Piastów Cieszyńskich i manager ds. produktów turystycznych Browaru Zamkowego Cieszyn wygłosił wykład pt. „800 lat miejscowości na Śląsku Cieszyńskim”.

Spotkanie poświęcono kształtowaniu się średniowiecznego osadnictwa i ekonomiczno-społecznemu rozwojowi naszego regionu, gdyż większość miejscowości na Śląsku Cieszyńskim obchodzi w roku bieżącym swoje 800lecie istnienia. Prelegent opierał się o dokument biskupa wrocławskiego Wawrzyńca z 25 maja 1223 roku, w którym wymieniono czternaście miejscowości z obszaru cieszyńskiej kasztelanii, uznawanych obecnie za najstarsze w regionie.

„Wzmiankowane miejscowości z naszego terenu są już tradycyjnie uważane za najstarsze, bowiem jest to pierwsza pisemna wzmianka o wielu z nich, oczywiście poza Cieszynem. Są wśród nich na przykład Nawsie czy Solca leżące dzisiaj po stronie czeskiej”, powiedział W. Żagan.

Jak stwierdził historyk, miejscowości te znane z przekazów pisanych na terenie dzisiejszego Śląska Cieszyńskiego i wchodzące w skład kasztelanii cieszyńskiej uważane są wprawdzie za najstarsze, natomiast badania archeologiczne mówią coś innego. Istnieją bowiem znacznie starsze ślady osadnictwa aniżeli dokument. Chodzi o starodawne osady obronne, zwane grodami, założonymi przez ludność słowiańską. Takie jak Podobora znana też jako Stary Cieszyn lub Cieszynisko oraz Międzyświeć koło Skoczowa.

Prelegent zawędrował w swoim wykładzie również do Cieszyna z przełomu wieków, kiedy Góra Zamkowa zasiedlana była przede wszystkim przez celtyckie plemię Kotynów, którzy mieli tu swoją osadę handlową. W trakcie spotkania przytaczał wiele ciekawostek z odległej prze szłości naszego regionu.

Další zprávy z regionu