Galerii dominují iniciály výtvarníků

Monogramy čili počáteční písmena jmen a příjmení 17 vystavujících autorů jsou společným tématem výstavy s názvem Iniciály. Lze si ji prohlédnout až do konce března ve výstavním prostoru kulturního domu Trisia v Třinci.

V galerii je k vidění rovněž dílo Kataríny Qi. Foto: ba

Iniciátorem výstavy se stal kurátor galerie Půda v Českém Těšíně Ladislav Szpyrc. Ke spolupráci přizval skupinu výtvarníků, kteří tvoří nebo pocházejí z našeho regionu. Na výstavě jsou k vidění práce dvou generací. Vystavují zde umělci, kteří začínali tvořit před rokem 1989, a mladší generace umělců, která začala s výtvarnou tvorbou až po sametové revoluci.

V Trisii vystavují Karel Adamus, Irena Czepcová, Marie Butula, Bogusław Dziadzia, Pavla Krkošková Byrtusová, Martin Krkošek, Katarína Qi, František Kowolowski, Władysław Kubień, Dáša Lasotová, Lucie Žilák Labajová, Krystyna Pasterczyk, Adam Molenda, Pavel Noga, Magdalena Szadkowska, Aleš Szotkowski a Ladislav Szpyrc.

„Zatímco v předchozích desetiletích bylo častým zvykem vyšívat iniciály jmen na kapesníky, košile i na nekonfekční oblečení, cejchovat do kůže zavazadel a podobně, nyní se to děje jen občas, zpravidla u dražší a na míru šité konfekce,“ řekl Ladislav Szpyrc.

Poukázal, že s ozdobnými iniciálami (monogramy) se často setkáváme i dnes, s písmem a jeho dalším výtvarným zpracováním se setkáváme například u tvůrců vizuální poezie či při tvorbě typografických plakátů, logotypů, typografií knih a v reklamě.

V příštím roce bude projekt pokračovat v českotěšínské galerii Půda, kde podle Ladislava Szpyrce dostanou možnost uvést své práce na téma Iniciály další umělci.

Další zprávy z regionu