Hnojnická mateřinka otvírá vrátka i dvouletým dětem

Umístit dvouleté dítě do školky je mnohde téměř nemožné. Na tuto situaci reaguje mateřská škola v Hnojníku, která rozšířila prostory právě pro ty nejmenší. Provoz začíná od září.

V rámci přístavby získaly nové toalety i děti z jiného oddělení. foto: mr

Obec Hnojník, která je zřizovatelem mateřské školy, vybudovala v prostorách mateřské školky přístavbu nového oddělení. Stávající kapacita mateřské školy se tak rozšířila o 16 dětí. Nové samostatné oddělení je určeno pro dvouleté děti, je bezbariérové, děti mají k dispozici hernu i relaxační místnost, která slouží k odpočinku. Nechybí speciálně upravené sociální zařízení, včetně sprchového koutu. Nově vybudované oddělení bude sloužit nejen hnojnickým dětem, ale přijme žáčky z celého mikroregionu povodí Stonávky. Provoz začne od září, zápis se bude konat 3. května. „Školka má výhodnou polohu, nachází se poblíž vlakového nádraží, takže rodiče nám mohou s důvěrou svěřit své děti a v klidu jet do práce. Máme tomu přizpůsobenou i otvírací dobu školky,“ vysvětlily ochotně učitelky.

Změny zaznamená i přilehlá zahrada, kde vznikl venkovní zastřešený altán s úložnými prostory. Bude sloužit nejen dětem a žákům Masarykovy základní školy a mateřské školy, ale i jejich rodičům a občanům Hnojníka k pořádání společných kulturních akcí.

Nové prostory jeslí jsou po všech stránkách komfortní. Foto: mr

„Návrat zaměstnanců z rodičovské dovolené komplikuje nedostatek míst v mateřských školách, zrušení jeslí a příliš složité zřizování firemních školek. V mateřských školách také často panuje neochota přijímat mladší děti tří let, a to z důvodu nemožnosti plnit výchovně vzdělávací cíle. Při stávajícím počtu 28 dětí v odděleních mají pedagogové nesmírně náročnou práci, zvláště v heterogenních odděleních. Alternativním řešením je zřízení dětské skupiny, která v mikroregionu obcí povodí Stonávky ale není. Právě proto jsme zřídili oddělení pro dvouleté děti, kde je maximální kapacita 16 dětí.  Chtěli jsme to nejlepší pro děti a také pomoci maminkám, které plánují návrat do zaměstnání,“ uvedla ředitelka Masarykovy základní školy a mateřské školy Hnojník Dagmar Tobolová. Jak řekla, základem jejich zařízení je individuální přístup učitelů k dětem a jejich nízký počet ve třídě, rodinná atmosféra a dobré klima.

Zápis do mateřské školy proběhne v kanceláři školky ve čtvrtek 3. května od 12.30 do 16.30 hodin.

V mikroregionu obcí povodí Stonávky je podle statistik zřejmé, že populace stoupá. To si uvědomuje vedení obce. Na posledním zasedání zastupitelé schválili uvolnění 300 tisíc korun na dovybavení nového oddělení školky. „Samotná přístavba vyšla na zhruba 8,9 milionů korun. Dotace z fondů EU činila 8,1 milionů, Moravskoslezský kraj nám poskytl 600 tisíc korun, takže z rozpočtu obce jsme doplatili přibližně 240 tisíc korun. Jsem moc rád, že se nám do projektu podařila začlenit i rekonstrukci stávajícího sociálního zařízení v dalších odděleních mateřské školy. Co už se tam naopak nepodařilo zařadit, je výstavba altánu,“ uvedl starosta Hnojníku Miroslav Molin. Jak dále řekl, v létě obec nechá v areálu zahrady školky opravit chodníky. A také poskytne další finance na nákup hraček a různých didaktických pomůcek pro nejmenší děti.

Další zprávy z regionu