Hnojnická škola vydává almanach k 90. narozeninám

Zvonění, dětský smích i moudrá slova učitelů se v hnojnické Masarykově základní a mateřské škole ozývají už devadesát let. Na počest kulatin vychází almanach, který lidem připomene, jak to se školou v průběhu let bylo.

Masarykova měšťanská škola v Hnojníku sloužila dětem z celého regionu. Foto: archiv školy

Psal se rok 1930, kdy se obec Hnojník dočkala nové české školy. O tom, jak velkým přínosem pro společensko-kulturní život regionu v té době byla, svědčí to, že jí v roce 1930 prezident republiky dekretem udělil čestný název Masarykova měšťanská škola. „Po dlouhá desetiletí sice škola o svůj čestný název přišla, ale v roce 1992 se jí vrátil a dnes ji známe jako Masarykovu základní a mateřskou školu,“ připomenula ředitelka školy Dagmar Tobolová.

Škola v 50. letech minulého století. Jak je vidět, děti se krásně společně bavily venku. Foto: archiv školy

Škola zpravidla jednou za deset let pořádala spolu s obcí slavnostní akci, na níž se sešla široká veřejnost. „Na tento školní rok nám připadlo výročí devadesáté. V žádném případě jsme si nepředstavovali, že ze zamýšleného programu budeme muset kvůli epidemii koronaviru hodně slevovat,“ povzdechla si ředitelka.

Škola ale chce přesto významné výročí školy uctít. „Připravujeme proto almanach, a to v duchu slov jednoho z ředitelů školy, Jana Grygara: Aby se nezapomnělo na to, co se tak nesnadno získávalo,“ upozornila ředitelka.

Tvůrkyní almanachu je Eva Fojtíková. Přiblížila, že v něm chce veřejnost seznámit s tím, jakými cestami se ubíralo vzdělávání českých dětí od doby vzniku školy po současnost. „Nahlédneme do autentických svědectví ředitelů škol v kronikách, jež nám dávají poznat, že co se nám dnes jeví jako samozřejmost, nebylo samozřejmé vždy,“ prozradila. Má na mysli kupříkladu fakt, že mít možnost dosáhnout úplného základního vzdělání nebylo vždy běžné jako dnes.

Publikace přinese i pohled na současnou školu. Připomene i její zásadní proměnu, která nastala v roce 2020. Dokumentaci a obrazový materiál si budou moci prohlédnout lidé na webu školy. „Zveřejníme vše v téže době, kdy bude vydán almanach, tedy v červnu. Zájemci o almanach si ho mohou rezervovat na sekretariátě školy,“ sdělila ředitelka Dagmar Tobolová. Doufá, že škola bude moci přece jen tento rok oslavu pro veřejnost uspořádat, byť to nebude tradičně v červnu.

Další zprávy z regionu