Hrádecké noviny braly první místo v republice

Na pomyslný vrchol v České republice vystoupaly Hrádecké noviny, které vydává obec Hrádek. V kvalitě radničních listů českých měst a obcí za rok 2021 zvítězily v konkurenci 71 přihlášených titulů. Z maximálního počtu 50 bodů získaly 49. Soutěž pořádá spolek Kvalikom.

Vylepšená grafika a design Hrádeckých novin.

„Moravskoslezská obec Hrádek vydává Hrádecké noviny, které jsme v minulém ročníku soutěže hodnotili velmi pozitivně zejména za kvalitu textů. V čem měl ale magazín rezervy, bylo grafické zpracování. V půlce roku 2020 ale Hrádek přišel s kompletním redesignem svého periodika,“ píše se v hodnocení poroty.

Starostu obce Roberta Borského vítězství těší. „Je to zásluhou naší redaktorky Věry Garbové, která se neustále snaží časopis vylepšovat v úzké součinnosti s firmou, která Hrádecké noviny vyrábí. Zpětnou vazbou jí byla hodnocení ze soutěží o nejlepší obecní zpravodaj, jichž jsme se v minulosti zúčastňovali,“ řekl starosta.

Jak dále první muž obce podotkl, z hodnocení je patrné, že nejvíc bylo potřeba dopilovat grafiku. Úroveň textů, zvláště pak jejich rozmanitost, je přímo úměrná tomu, kolik občanů či spolků do časopisu aktivně přispívá. „Ještě se nám nestalo, že bychom neměli o čem psát. Proto je třeba ocenit a poděkovat všem přispěvatelům. Mají velký podíl na tom, že máme jedno z nejlepších obecních periodik v kategorii obcí do 2 000 obyvatel,“ uzavřel Borski.

Další zprávy z regionu