Hrčava chce vpustit do své školy lesní školičku

Finanční problémy, to je hlavní důvod, proč do malé hrčavské základní školy má přijít další subjekt – soukromá školička. Odhlasovali to tamní zastupitelé.

Zastupitelé na Hrčavě se shodli, že obec podá trestní oznámení na neznámého pachatele. Foto: mr

Na nedávném zasedání zastupitelů přizvalo vedení obce Hrčava zástupce Základní školy Hrádeček, aby přítomným představili svůj projekt. A vysvětlil i důvody, proč se tak vedení obce rozhodlo. „Bohužel tady došlo ke změně, kdy se celodenní provoz naší školky změnil na polodenní. Tím musíme chod MŠ dofinancovávat, a na to nemáme peníze. Mělo se to řešit hned,“ nařkl starosta svého předchůdce Petera Staňu. Podle něj má Hrčava na školu nyní doplácet 300 tisíc korun ročně. Proto tamní zastupitelé schválili, že soukromá škola Hrádeček si může pronajmout jednu místnost v přízemí za nájem 100 tisíc korun ročně. „Situaci snad dokážeme změnit, když se nám podaří posunout odjezd autobusu z Hrčavy o patnáct minut,“ zdůraznil Marek Sikora. Na písemný dotaz pak dovysvětlil, že posunutí autobusu je jen první krok, jak si zajistit celodenní provoz mateřské školy. „Každý nový příjem finančních prostředků je pro nás vzhledem k špatné ekonomické situaci nesmírně významný, proto jsme po dlouhém zvažování svolili s umístěním soukromého subjektu do prostoru školy. Nicméně toto rozhodnutí je pouze naše a není konečné. Náš záměr jsme probrali s ředitelem ZŠ Mosty u Jablunkova a musíme s ním seznámit také pana starostu obce Mosty u Jablunkova. V případě, že by byl zásadně proti, zřejmě bychom museli od tohoto záměru ustoupit,“ dodal.

Jednání zastupitelstva se svrhlo v hádku. Peter Staňo se bránil, že problém školy řešil loni okamžitě, jakmile se o něm dozvěděl. „Jde ale výsostně o věc Základní školy v Mostech u Jablunkova, pod kterou naše zařízení spadá. Tím že špatně spočítali hodiny, změnil se režim školky. My na obci jsme s tím nemohli nic udělat,“ hájil se Staňo.

Ředitel školy v Mostech u Jablunkova Ondřej Polakovič vysvětlil, že se ve škole změnily a mění počty žáků. A to byl první kámen úrazu. Česká školní inspekce pak přišla s tím, že polodenní provoz měla mít škola už dávno. „S tím autobusem je to tak, že pokud by se podařilo zařídit, aby jezdil později, měly by děti o deset minut delší výuku, dostaly se po vyučování domů a my měli opět status školy s celodenním provozem s větším finančním normativem,“ upřesňoval ředitel. Naprosto však odmítá, že do budovy školičky má přijít soukromé zařízení. „Nepočítal jsem vůbec s tím, že toto budou na zastupitelstvu schvalovat. Myslel jsem si, že tam padne jen prvotní informace. Je to podle mě naprosto špatný krok, který vezme našim dětem místnost, kterou potřebují na hodiny tělesné výchovy a na další cvičení. A že by měly chodit do nevytopené kulturní místnosti? Vždyť to nemůže hygiena povolit,“ zdůraznil Ondřej Polakovič.

Jak dále řekl, malá škola není uzpůsobena většímu počtu nejen dětí, ale i personálu. „Musí se zohlednit i pedagogicko – didaktická stránka výuky. Myslím tím kvalitu výchovně – vzdělávacího procesu dětí a žáků. Dodržování právních předpisů, které s chodem školy souvisí, je samozřejmé. Je to prostě nešťastné řešení, navíc s tím, že od začátku roku 2020 zřejmě dojde ke změně systému financování škol. Takže je to v tuto chvíli i předčasné,“ dodal.

Co se děje na Hrčavské škole, překvapilo vedení obce Mosty u Jablunkova, zřizovatele školy. „Starosta má nemocenskou, ale nevím, jestli s ním někdo o tom vůbec jednal. Se mnou tedy určitě ne, a to je zvláštní,“ byl bezprostředně po hrčavském zastupitelstvu překvapen místostarosta Martin Procházka. Jak dále řekl, po několika dnech ho již starosta Hrčavy o usnesení zastupitelstva informoval.  „Budeme se touto problematikou zabývat a vynasnažíme se, aby nedošlo k žádnému narušení výuky v hrčavské škole,“ dodal Martin Procházka.

 

 

 

Další zprávy z regionu