Hrdina všedního dne míří do Třince

Už jste někdy zažili situaci, kdy jste cítili, že byste měli zasáhnout, ale nevěděli jste jak, a vůbec se vám do toho nechtělo? Lidé mají tendenci spíš jen přihlížet a nezasahovat, jít s davem a spoléhat na to, že akutní pomoc poskytne bližnímu někdo jiný. To by mohl změnit pilotní projekt s názvem Hrdina všedního dne, který se právě rozbíhá na třineckých základních a středních školách.

S programem se seznamují nejprve pracovníci s mládeží. Foto: město

Do Třince ho přijel představit bezpečnostní expert ministerstva obrany Otakar Foltýn, který zároveň proškolil více než dvacítku učitelů, pedagogických pracovníků a zástupců sportovních klubů v rámci prvního workshopu.

„Program cíleně podporuje dobré stránky dětí tak, aby byly v životě připravené v případě nutnosti pomoci sobě i druhým. Pomáhá měnit nastavení lidí z pasivních pozorovatelů v aktéry, kteří umějí vhodně zasáhnout. Cílem programu není riskovat život – je to osobní volba založená nejen na odvaze, ale i na schopnostech. Neradíme jednat impulzivně. Neplavec nemůže zachraňovat tonoucího. Je ale povinen jednat, tzn. nezůstat pasivní a přivolat pomoc,“ popsal smysl projektu Otakar Foltýn, který s kolegou Bobem Kartousem ze společnosti EDUin hodlá projekt rozšířit po celé České republice.

„V zásadě jde o to dětem říct, nebojte se, nebudete v tom sami, ostatní se přidají, buďte tím prvním. Je to důležité. Často se hraje o čas a váhání může být osudné,“ dodal. Podle jeho slov se pro školy nabízí dost možností, jak pěstovat občanskou připravenost žáků a jak vychovávat dobré občany, kteří umějí neutralizovat nebezpečí.

Projekt podporuje i vedení Třince. „Město je takové, jací lidé v něm žijí. Třinec je město průmyslové, zelené, město sportu a chceme, aby bylo i městem vstřícným, které má rádo lidi. Je důležité, aby lidé nebyli lhostejní, sobečtí, ale naopak aby uměli vhodně zareagovat, když to situace vyžaduje, a byli nablízku druhému, když je to potřeba. Projekt Hrdina všedního dne vede k větší zodpovědnosti vůči svému okolí. Jsem ráda, že Třinec je pilotním městem tohoto projektu, a rádi jej v rámci možností podpoříme,“ uvedla primátorka Věra Palkovská.

„Chceme pro tento projekt nadchnout třinecké školy a prostě všechny, kdo v Třinci pracují s mládeží. I kdyby alespoň jeden člověk, který se zapojí do projektu, v sobě objevil toto hrdinství, pomohl někomu v nouzi a byl příkladem ostatním, má to smysl. Do budoucna bychom chtěli rozšířit počet vyškolených mentorů, kteří budou své zkušenosti předávat dál ať už ve školách, během sportovních tréninků nebo jiné práce s dětmi a mládeží,“ dodala iniciátorka projektu v Třinci Lucie Fremrová.

Další zprávy z regionu