Jeden svět zavedl návštěvníky do světa lží a mediálních manipulací

Lži, dezinformace a mediální manipulace byly hlavními tématy letošního festivalu dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět, který se v Třinci konal 4. až 8. dubna.

Workshop na téma demagogie. Foto: archiv Petrklíč help

Lidé mohli v rámci 20. ročníku Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět navštívit kino Kosmos, Knihovnu Třinec i Čajovnu V pohodě a zúčastnit se řady projekcí dokumentárních filmů i následných besed s režiséry či protagonisty příběhů. Návštěvníci akce si také i trochu zasportovali, protože součástí festivalu byl běh či jízda na čemkoliv vedoucí z knihovny do kina. Festivalu se zúčastnili také studenti a děti základních škol, protože pořadatelé z Petrklíče help připravili také školní projekce.

Součástí festivalu byl doprovodný program. Čajovna V pohodě například připravila výstavu organizace Save Elephants pod názvem Afrika se slony nebo bez? Café čítárna zase zorganizovala výstavu organizace Člověk v tísni Sliby versus realita o československé socialistické propagandě. V kině Kosmos se konal také koncert Základní umělecké školy Třinec. V Živé knihovně probíhaly besedy i listování Fake news.

Jeden svět měl za cíl připomenout lidem, že je potřeba najít si čas na zpracování potřebných informací. Naučit se orientovat se na sociálních sítích a uvědomit si, že ne všechny zveřejněné informace mají relevantní hodnotu. Promítlo se 15 dokumentárních filmů, jako například Hranice práce, Azurová, Poslední svého druhu či Náš nový prezident.

 

Další zprávy z regionu