Jubileusz obrazowo i muzycznie

Urozmaiceniem obchodów 75. rocznicy założenia PZKO w Czeskim Cieszynie odbywających się w pierwszą niedzielę listopada w Domu Polskim przy ul. Bożka była wystawa przygotowana specjalnie na tę okazję przez Mariana Steffka z Ośrodka Dokumentacyjnego Kongresu Polaków w RC. Nazwana została „MK PZKO w Czeskim Cieszynie w latach 1947-74”.

Wystawa opowiada o kluczowych momentach z historii Koła. Foto: EŚ

Wystawa poświęcona została okresowi, kiedy w Czeskim Cieszynie działało tylko jedno koło z trzystu członkami. Ich liczba corocznie wzrastała i w roku 1974 koło liczyło już niemal tysiąc dwieście członków. Wtedy na walnym zebraniu w dniu 30 listopada doszło do podziału na trzy mniejsze koła, to znaczy Osiedle, Centrum i Park Sikory.

Wystawa przypomina kluczowe wydarzenia oraz postacie ważne dla życia czeskocieszyńskiego PZKO. „Znajdziemy tu sporo wycinków prasowych dotyczących działalności koła, wiele zdjęć i zaproszeń na różne imprezy, fotografie prezesów, fragmenty kroniki stanowiącej dokumentację pracy zespołów, klubów, prelekcji, koncertów, bali, kiermaszy, wycieczek itp.”, mówi autor wystawy. Halina Twardzik z zainteresowaniem przygląda się ilustracji Wieży Piastowskiej do tekstu na stronie 39 w Kronice z roku 1957.

„To malował mój dziadek Jerzy Tomoszek. Pamiętam, że on chętnie ilustrował także wszystkie rodzinne dokumenty. Te jego obrazeczki były piękne”, wspomina z sentymentem pani Halina.

W jednym z materiałów można przeczytać, że członkowie koła przez pierwszych kilkanaście lat działalności nie mieli własnej siedziby i korzystali z różnych lokali. W Piaście odbywały się bale, zebrania na Fasalówce czyli w dzisiejszej siedzibie ZG PZKO. W roku 1967 ZG PZKO kupił budynek byłej bożnicy żydowskiej przy ul. Bożka, który po dwuletnim remoncie zaczął służyć jako Dom PZKO.

W suterenie znajdowała się sala Klubu Młodych „Juwentus”, salka dla zarządu oraz kawiarnia, duża sala służyła do większych imprez. Jubileuszową galę uświetniły występy chóru Godulan-Ropica, zespołu TA Grupa, solowy popis współpracującego z zespołem śpiewaczym Klemensa Słowioczka czy wspomnienia emerytowanego dyrektora Teatru Cieszyńskiego Karola Suszki związane z salą PZKO przy ul. Bożka.

Další zprávy z regionu