Každý splav na řece může být nebezpečný

Volnočasové aktivity v přírodě mohou být při nepozornosti a risku velmi nebezpečné. Zakázat koupání na spádových objektech a jezech, lidově označovaných jako splavy, považují vodohospodáři za poslední možnost, jak tragické události, ke kterým na řekách dochází, řešit.

Vodohospodáři vybavují splavy a další vodní díla informačními tabulemi a záchrannými prostředky. Foto: Povodí Odry

Pokud je vodní dílo užíváno s rozvahou – v letních měsících, za běžných průtoků a při vhodných teplotních podmínkách vody a vzduchu a nejlépe vždy s dohledem dalších osob na břehu, je bezpečné.

Vodohospodáři se snaží zabezpečit některé jezy záchrannými prostředky, konstrukčními prvky a informačními tabulemi. „Doposud jsme vybavili kolem 15 nejfrekventovanějších vodních děl informačními tabulemi a záchrannými prostředky, a to na vlastní náklady,“ informoval generální ředitel státního podniku Povodí Odry Jiří Tkáč.

Jak dále uvedl, při vytipování potenciálně nebezpečných míst úzce spolupracovali s krajským ředitelstvím hasičů. „Hodláme v tom pokračovat i v následujících letech. Počet jezů se zmiňovaným vybavením budeme rozšiřovat. Již vybavené objekty doplníme záchranným boxem, kde budou základní pomůcky, lano a plovoucí podkova, lépe chráněny před vlivy počasí a vandalismem,“ dodal.

Úpravy toků přes města a obce jsou mimo opevnění vlastního koryta často doplňovány o říční hráze a u některých řek je zajišťována ochrana proti povodním kombinací úprav toků s tlumicím efektem, které zajišťují přehrady nad nimi. Nedílnou součástí úprav toků jsou spádové objekty. Spádové stupně jsou nezbytné ke zmírnění vodní energie a rychlosti proudící vody a její erozní síly, zejména při povodních, aby během nich nebyly břehovou erozí skokově napadeny říční hráze, následně protrženy a v konečném důsledku nebylo zaplaveno město či obec. Jejich funkce je v celém systému ochrany proti povodním nezastupitelná.

„Na tocích, které spravujeme a u kterých zajišťujeme ochranu proti povodním, máme těchto spádových stupňů o různé konstrukci a s výškou nad jeden metr více jak 900. Za nepříznivých povětrnostních podmínek každý z těchto objektů může být nebezpečný,“ varoval technický ředitel Povodí Odry Břetislav Tureček.

V současnosti vodohospodáři připravili seznam dalších vodních děl na jednotlivých řekách, která budou postupně vybavovat informačními tabulemi, záchrannými prostředky a kotevními prvky.

Vodohospodáři apelují, aby lidé řeky a vodní díla k rekreačním a sportovním aktivitám využívali za nízkých průtoků, při příznivé teplotě vody v řece, při nízké rychlosti proudící vody, s opatrností při vstupu do vody, při dodržování zdravotnických zásad a nejlépe za přítomnosti dalších osob.

Další zprávy z regionu