Kostel Na Nivách voní novotou

Evangelický kostel apoštolů Petra a Pavla v Českém Těšíně Na Nivách má obnovený interiér. Větší část z bezmála dvou a půl milionu korun, které rozsáhlá rekonstrukce pohltila, zaplatili členové místního sboru.

Součástí rekonstrukce byla i oprava a naladění varhan. Foto: ba

V kostele Slezské církve evangelické augsburského vyznání v ulici Na Nivách došlo k výměně zastaralé elektroinstalace z 80. let minulého století. „Již neodpovídala současným technickým parametrům, při zapnutí více světel nebo mikrofonů docházelo k přetížení elektrického vedení,“ vysvětlil sborový pastor Martin Piętak.

Po modernizaci elektrických rozvodů následovala výmalba celého kostela a také renovace oltáře s hlavním obrazem a figur apoštolů Petra a Pavla. Obnovou prošly rovněž lavice.

„Pustili jsme se také do neodkladné opravy varhan. Bylo potřeba zakonzervovat je proti dřevokazům, vyčistit píšťaly a vyladit,“ popsal sborový pastor. Dva a půl tisíce píšťal opravili a zkontrolovali varhanář s truhlářem.

Další zprávy z regionu