Hasiči marně apelují, lidé pořád vypalují

Každoroční varování hasičů před zvýšeným nebezpečím požárů na zahrádkách a v přírodě kvůli suchému počasí opět přišlo vniveč. Výjezdy evidují hasiči napříč regionem.

Nedávný zásah jablunkovských hasičů v Radvanově. Foto: hasiči Jablunkov

Například jablunkovští hasiči evidovali od začátku března k sobotě 14 požárů v přírodě. „Tyto zásahy jsou složité zejména kvůli špatné dostupnosti způsobené terénem. Převýšení komplikuje dodávku vody z cisteren na požářiště, ale máme na nových vozech už výkonná čerpadla, které zvládnou pracovat při 10 barech, takže umí vytlačit 100 metrů převýšení,“ řekl velitel jablunkovské jednotky David Sadowski.

„Vypalování trávy je zakázáno a v zákoně o požární ochraně je jeden paragraf, který říká, že každý si má počínat tak, aby svým jednáním nezapříčinil vznik požáru,“ doplnil velitel. Z těch letošních příčin to je podle něj jak úmyslné vypalování suché trávy, tak rozfoukané ohniště od spalování větví, vysypání popelu do kompostéru. „Popel drží teplotu až tři dny, kdy může něco zapálit. Evidujeme i případ, kdy při práci s rozbrušovačkou došlo od jisker k zapálení pole,“ nastínil Sadowski.

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje (HZS MSK) registruje v letošním roce vysoký počet požárů porostů (louky, lesy, suché trávy a podobně), a to hlavně kvůli počasí s dlouhodobou absencí srážek. V březnu prakticky pořádně nezapršelo. „Příčina naprosté většiny těchto požárů souvisí s nedbalostním jednáním lidí. HZS MSK proto upozorňuje všechny občany, že vzhledem k suchému počasí je možnost vzniku požáru při manipulaci s otevřeným ohněm několikanásobně vyšší a požár se daleko rychleji šíří, třeba i po dosud suché trávě,“ uzavřel krajský mluvčí hasičů Petr Kůdela.

Několik rad, jak předejít vzniku požárů suchých porostů

 • Neodhazujte nedopalky cigaret a jiné zdroje otevřeného ohně (např. nedostatečně uhašené zápalky, iniciované petardy apod.) do prostoru suchých porostů.
 • Nemanipulujte s otevřeným ohněm v blízkosti suchých porostů (např. při grilování, svařování apod.).
 • Dobře si rozmyslete, zda je nutné spalovat suchý biologický odpad. Existují možnosti, jak se tohoto odpadu bezpečně zbavit, některé obce provozují systém kontejnerů na biologický odpad nebo umožňují svým občanům takový odpad odevzdat bezplatně na sběrný dvůr. V některých obcích je spalování biologického odpadu zakázáno obecně závaznou vyhláškou. Je třeba také upozornit, že plošné vypalování porostů je zákonem zakázáno. HZS MSK za současného stavu počasí důrazně nedoporučuje pálit biologický odpad.

Pokud už budete chtít biologický odpad spalovat, je nutné dodržet několik zásad pro předcházení vzniku požáru:

 • určete si bezpečné místo pro umístění ohniště (v dostatečné vzdálenosti od vzrostlých stromů, od hořlavých materiálů, s dobrou dostupností k hasebním prostředkům),
 • ohniště by nemělo být příliš velké a v žádném případě nesmí být umístěno na suchém porostu (tráva, náletové rostliny atd.), ideálně by mělo být ohraničeno např. pomocí kamenů,
 • připravte si dostatek hasebních látek (dostatečná zásoba vody, lopat, krumpáčů a dalšího nářadí),
 • před zahájením spalování biologického odpadu ohlaste místo pálení na operační středisko HZS MSK, abyste předešli zbytečným výjezdům hasičských jednotek (ohlášení je možno provést buď telefonicky nebo vyplněním jednoduchého elektronického formuláře na stránkách https://paleni.izscr.cz/paleni),
 • po celou dobu pálení je třeba mít místo pálení neustále pod kontrolou, nesmí zůstat bez dozoru,
 • po ukončení pálení ohniště rozhrabejte a místo důkladně prolijte vodou,
 • pravidelně kontrolujte místo pálení po ukončení pálení, zda nedochází k opětovnému rozhoření a zda se požár nešíří do okolí,
 • pokud se pálení vymyká kontrole a nejste schopni vznikající požár sami zvládnout, co nejdříve jej ohlaste na tísňovou linku. Včasné ohlášení požáru může zabránit vzniku materiálních škod, případně zranění nebo i usmrcení osob,
 • v případě nepříznivých povětrnostních podmínek (velké sucho, větrné počasí apod.) pálení biologického odpadu vůbec nezahajujte a odložte jej na dobu, kdy bude panovat příznivé počasí.

Další zprávy z regionu