Měnili elektrické rozvody

Pracovní ruch ustal, stavební stroje i elektrikáři z Městského lesa v Jablunkově zmizeli. Výměna elektroinstalace dospěla do konce, na letní kulturně společenské akce je areál připraven.

Veškeré práce završily terénní úpravy. Foto: ba

„Zhotovitel nenarazil na žádné překážky, veškeré práce proběhly v předem stanovené časové lhůtě. Ke každému z dřevěných stánků jsme přivedli elektrický kabel, nově má každý také svůj vlastní rozvaděč. Vše je provedeno dle standardů a norem, díky tomu potížím způsobeným výpadky proudu už, doufám, nadobro odzvonilo,“ řekl starosta Jablunkova Jiří Hamrozi.

V areálu Městského lesa stojí šest nových rozvodných skříní se zásuvkami na 380 V a 220 V, na které se budou moci napojovat stánkaři. „Díky podružnému měření bude možné zjistit spotřebu elektrické energie. Vznikl rovněž energokanál s rozvody, který do značné míry usnadní práci zvukařům. Rozšířili jsme veřejné osvětlení tak, aby bylo připravené na případné další rozšíření. Do budoucna jsme připraveni i na instalaci kamerového systému,“ pokračoval starosta a dodal, že veškeré zemní práce uzavřely terénní úpravy.

Další zprávy z regionu