Město Třinec investuje do oprav mostů

Již druhým rokem v Třinci probíhají rozsáhlejší opravy mostů. Na území města se nachází celkem 77 mostů a 39 lávek pro pěší. Letos jich prošlo opravou zhruba 15.

Lávka přes Olši prošla náročnou rekonstrukcí. Foto: mr

Na všech mostech a lávkách provádí město hlavní i běžné mostní prohlídky a dále aktualizace mostních listů a pasportizace. „Z jejich výsledků vyplývají požadavky na opravy a běžnou údržbu. V letošním roce byly provedeny opravy a údržba lávek ve výši 1,3 milionu korun a mostů ve výši 1,25 milionu korun,“ uvedla vedoucí odboru dopravy Magistrátu města Třince Miriam Hronovská. Upřesnila, že nejnákladnější letos byla rekonstrukce lávky přes Olši a oprava mostu v Oldřichovicích.

David Rucki, jednatel společnosti Smolo Třinec, která mosty jako jedna z firem opravuje, uvedl, že většina mostních konstrukcí je z doby po druhé světové válce. „Část z nich byla postavena z betonu postupně na místě původních přemostění místními lidmi v rámci tzv. akce „Z“. Protože se jednalo o zdánlivě dobrovolnou akci a občané nebyli stavebníky, navíc mnohdy vázly dodávky materiálů, odpovídá tomu i stav těchto konstrukcí,“ vysvětloval Rucki.

Jak dále řekl, je vidět, že si je vedení města Třinec této skutečnosti vědomo a přistupuje k problému aktivně. „V posledních dvou letech vyčleňuje z rozpočtu více peněz na údržbu a opravy mostků,“ kvituje David Rucki.

Nejstarším dochovaným přemostěním je na území dnešního Třince podle něj zřejmě kamenný most v Lyžbicích. „Letopočty jsou na této stavbě uvedeny dva. První datací je rok 1792, druhou 1859. Na mostě v Gutech u kostelíka je uveden rok 1898,“ popsal.

Více informací najdete v aktuálním vydání Třineckého hutníku.

Další zprávy z regionu