Muzeum je plné hudebních nástrojů

Malý cimbál z roku 1730 a také spousta netradičních nástrojů jsou součástí výstavy Muzikanti, hrajte, kterou lze až do konce března příštího roku navštívit v Muzeu trojmezí v Jablunkově. Část exponátů pochází z dílny Miroslava Puczoka z Havířova, který hudební nástroje vyrábí.

Většina exponátů má velikou historickou hodnotu. Foto: ba

Výstava přibližuje zejména tradiční lidové hudební nástroje, které používaly především nižší vrstvy obyvatelstva. „Patří sem dřevěné dechové nástroje, například píšťaly, fujary, trombity, smyčcové nástroje – podomácku vyrobené housle bez lubů, na Valašsku zvané ochlebky, ale také primitivní, většinou rytmické nástroje, často předměty běžné denní potřeby používané k rytmizaci při práci, například cepy, hrábě, dále zvonky, velikonoční hrkače a řehtačky, grumle,“ vylíčila autorka výstavy Monika Kupková z Muzea Těšínska.

Podotkla, že sem patří rovněž dudy, na Těšínsku gajdy, na které hrál gajdoš v doprovodu jednoho nebo dvou houslistů.

Kromě muzejních sbírek jsou k vidění rovněž lidové hudební nástroje pocházející z dílny Miroslava Puczoka z Havířova. „S jejich výrobou jsem začal už asi v patnácti letech,“ zamyslel se mladý umělec. Do jeho sbírky patří kupříkladu fujary, gorolská třístrunná basička a několik typů lidových houslí. Ostatní exponáty pocházejí ze sbírek Muzea Těšínska a z Národního muzea v přírodě – Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm.

Další zprávy z regionu