Muzeum shání dobové snímky Borku

Jak a v jakých podmínkách žili v 70. letech 19. století hutníci a jejich rodiny, napoví skanzen, který vzniká na Borku. Z té doby se bohužel dochovalo jen málo fotografií. Muzeum Třineckých železáren a města Třince se proto obrací na čtenáře Hutníku s prosbou o pomoc.

Muzeum hledá snímky, které napoví více o lokalitě Borek. Foto: archiv muzea

Výzva se týká  všech pamětníků, kteří mohou mít ve svých domácích archivech jakékoliv dobové snímky z kolonie Borek pocházející přibližně z té doby, zda by je pro vznikající projekt neposkytli.
Jedná se o fotografie domků, interiérů, lidí před budovou apod.

Fotografie noste osobně do muzea v pondělky od 7 do 15 hodin, v další všední dny od 7 do 17 hodin a v neděle od 13 do 17 hodin nebo je posílejte elektronicky na e-mail muzeum@trz.cz.

Další zprávy z regionu