Muzeum Těšínska získalo stříbro

Druhou příčku v kategorii Muzejní počin roku získalo Muzeum Těšínska v Národní soutěži muzeí Gloria musaealis. Oceněno bylo za renovaci výstavní budovy muzea a novou expozici s názvem Příběh Těšínského Slezska.

Muzeum Těšínska uspělo v prestižní soutěži. Foto: archiv

Konkurence byla obrovská – do prestižní soutěže, která napsala již 19. ročník, se přihlásilo 56 muzeí a galerií s téměř stovkou projektů. V jedné z kategorií putovala druhá cena do Českého Těšína, přičemž Muzeum Těšínska uspělo v konkurenci 25 projektů.

„Už jen zařazení Příběhu Těšínského Slezska mezi finalisty soutěže Gloria musaealis je pro celý autorský tým Muzea Těšínska i pro mne osobně mimořádně významným, doslova celostátním oceněním mnoha let práce. Muzeum Těšínska se tak vrací mezi přední česká muzea a další paměťové instituce,“ prohlásil ředitel Muzea Těšínska Zbyšek Ondřeka.

Expozici i celou rekonstrukci nádherné muzejní budovy kladně hodnotila nejen laická, ale také odborná veřejnost – muzeologická i vědecká. „Historikové, archeologové, etnografové i přírodovědci z celé republiky ocenili nejen přehlednou, didaktickou konstrukci stálé expozice s využitím moderních multimediálních prvků, ale také její obsah. Doslova každá věta, každé slovo a každý exponát, které jsou v expozici prezentovány, prošly náročným vědeckým posouzením a hodnocením,“ zdůraznil Zbyšek Ondřeka.

Rekonstrukce památkově chráněné budovy muzea trvala dva roky. Investice si vyžádala 113 milionů korun, Moravskoslezskému kraji se na renovaci podařilo získat prostředky z Evropské unie, přispěl také stát a kraj ze svého rozpočtu.

„Když jsme skoro přesně před rokem zrekonstruované muzeum v Českém Těšíně otevírali, bylo jasné, že se podařila pozoruhodná věc. V našem kraji přibyla instituce, která nabízí zábavu i poznání v krásném prostředí, s využitím moderních technologií,“ uvedl náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro kulturu a památkovou péči Lukáš Curylo.

Kromě vnitřní expozice muzeum nabízí také zvelebené venkovní prostory. Muzejní dvůr má nově miniamfiteátr vhodný pro relax, diskuze či workshopy. „Expozice představuje vývoj Těšínského Slezska od prehistorie až po nedávnou minulost. Nabízí pohled do života místních lidí, na počátky dolování uhlí i na rozvoj průmyslu, který na přelomu 19. a 20. století změnil k nepoznání tuto dříve poklidnou podhorskou krajinu,“ přiblížil Lukáš Curylo.

Cílem soutěže Gloria musaealis, kterou vyhlašuje ministerstvo kultury, Asociace muzeí a galerií a Český výbor ICOM (Mezinárodní rada muzeí) je upozornit veřejnost na úctyhodné výkony muzejních institucí i jejich pracovníků při tvorbě výstav a nových stálých expozic, prezentování sbírek v odborných publikacích či při záchraně a zpřístupňování objektů nebo lokalit našeho kulturního a přírodního dědictví.

Další zprávy z regionu